НУОУ

Науково-практичний семінар на тему “Актуальні питання підготовки та ведення повітряної операції Повітряних Сил Збройних Сил

В інституті авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 15 листопада 2018 року відбудеться науково-практичний семінар на тему “Актуальні питання підготовки та ведення повітряної операції Повітряних Сил Збройних Сил України” за участю представників Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Державного науково-дослідного інституту авіації України, Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

ОРГАНІЗАТОРИ СЕМІНАРУ

Інститут авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

МЕТА СЕМІНАРУ

Обговорення проблемних питань підготовки та ведення повітряної операції Повітряних Сил Збройних Сил України та обґрунтування можливих шляхів їх вирішення.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ СЕМІНАРУ

1. Актуальні проблеми підготовки повітряної операції Повітряних Сил Збройних Сил України та шляхи їх вирішення.

2. Актуальні проблеми ведення повітряної операції Повітряних Сил Збройних Сил України та шляхи їх вирішення.

3. Проблемні питання впровадження стандартів НАТО для Повітряних Сил Збройних Сил України та шляхи їх вирішення. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Реєстрація учасників семінару з 14.20 до 14.50 у навчальному корпусі №1 аудиторія №242.

Початок роботи семінару 15 листопада 2018 року о 15.00.

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРУ

На адресу оргкомітету надсилаються:

1. Заявка на участь у семінарі.

2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами:

- друкований варіант, підписаний авторами;

- електронний варіант (на магнітному чи оптичному носії).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Тези доповідей приймаються в одному примірнику, підписаному автором із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез.

3. Тези доповіді повинні бути оформлені: текст формату А4, українською мовою в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір літер – 14 пунктів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1,5.

4. Параметри сторінки: поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 3,5 см, справа – 1 см.

5. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):

- прізвище та ініціали авторів;

- науковий ступінь та вчене звання;

- посада, назва організації.

6. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

7. Формули, малюнки, таблиці в тексті тез оформлюються згідно правил. Нумерація для них наскрізна.

8. Список літератури додається автором.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

03049, Україна, м. Київ, пр-т Повітрофлотський 28, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, інститут авіації та протиповітряної оборони, науково-дослідна лабораторія (проблем застосування авіації та протиповітряної оборони).

Реквізити для зв’язку:

тел. +38(044)-271-09-80, 21-480