НУОУ

У ХНУПС проведено курс з розбудови доброчесності та зниження ризиків корупції

На виконання Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015–2017 роки, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.07.2015 року № 374, та відповідно до календарного плану проведення мобільних курсів з питань запобігання корупції наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Центр) у 2017 році затвердженого рішенням першого заступника Міністра оборони України від 16.02.2017 року № 3032/з 19 квітня 2017 року у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба проведено курс з розбудови доброчесності та зниження ризиків корупції із керівниками та особами, визначеними уповноваженими з питань запобігання корупції, а також науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття з антикорупційної тематики .

Відкрила курс начальник Центру к.е.н., доцент, полковник Голота О.П., яка виступила з промовою до слухачів курсу, в якій зазначила важливість запобігання корупції та виховання доброчесності в МОУ та ЗСУ, а також роль та досягнення Центру в антикорупційній системі МОУ та ЗСУ, основних напрямків діяльності та структури курсу. Зауважила щодо важливості активної та плідної праці учасників курсу під час занять з метою набуття важливого базису знань щодо виховання доброчесності та зниження ризиків корупції з подальшим використанням цього базису у практичній діяльності.

Слухачі прослухали лекції: “Кадровий менеджмент: роль людського чинника у запобіганні корупційним проявам” та “Норми поведінки і корупція”, які прочитала старший офіцер Центру підполковник Бакунчик Л.М. та прийняли участь у груповій вправі “Форми та методи врегулювання конфлікту інтересів” під керівництвом полковника юстиції Бевза В.В., начальника відділу спеціальної підготовки та методичного забезпечення наукового центру.

В ході проведення занять слухачі мали можливість ставити представникам Центру запитання та висловлювати власні думки щодо різних аспектів запобігання корупції, моделювати проблемні питання та шляхи вирішення їх, з метою подальшого використання у професійній діяльності здобутих знань. На курсі були присутні 20 осіб, які належать до вказаної категорії.