НУОУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК Національний університет оборони України імені Івана Черняховського оголошує конкурс на заміщення посад

1. Заступник начальника інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

2. Заступник начальника командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

3. Заступник начальника інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

4. Заступник начальника інституту оперативного забезпечення та логістики, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

5. Заступник начальника гуманітарного інституту, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

6. Заступник начальника інституту інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

7. Заступник начальника навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ШПК “полковник”,

ВОС – 0110001, 55 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати військовослужбовці, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний рівень вищої військової освіти, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників (наукових працівників) не менше п’яти років.

8. Начальник кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 52 тарифний розряд.

9. Начальник кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 52 тарифний розряд.

10. Заступник начальника кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 51 тарифний розряд.

11. Заступник начальника кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 51 тарифний розряд.

12. Заступник начальника кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК “полковник”, ВОС – 3904002, 51 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше п’яти років.

13. Професор кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 48 тарифний розряд.

14. Професор кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 48 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше п’яти років.

15. Доцент кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 46 тарифний розряд.

16. Доцент кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “полковник”, ВОС – 0616002, 46 тарифний розряд.

17. Доцент кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “полковник”, ВОС – 0901002, 46 тарифний розряд.

18. Доцент кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, ШПК “полковник”, ВОС – 1401002, 46 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше трьох років.

19. Старший викладач кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3001002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше двох років.

20. Викладач кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “підполковник”, ВОС – 0701002, 35 тарифний розряд.

21. Викладач кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “капітан 2 рангу”, ВОС – 0701002, 35 тарифний розряд.

22. Викладач кафедри підготовки миротворчого персоналу навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 35 тарифний розряд.

23. Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ШПК “капітан 2 рангу”, ВОС – 0740002, 35 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом.

24. Начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “генерал-майор”, ВОС – 0110001, 56 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: може займати особа, яка має науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше десяти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше п’яти років.

25. Начальник центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 5302002, 51 тарифний розряд.

26. Начальник наукового центру дистанційного навчання, ШПК “полковник”, ВОС – 5302002, 51 тарифний розряд.

27. Заступник начальника центру – начальник науково-дослідного відділу (розробки моделей операцій та бойових дій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 5302002, 50 тарифний розряд.

28. Заступник начальника центру – начальник науково-дослідного відділу науково- та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК “полковник”, ВОС – 3904002, 50 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти, досвід керівництва науковим (навчально-науковим) підрозділом не менше п’яти років.

29. Начальник науково-інноваційного відділу науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 46 тарифний розряд.

30. Начальник науково-дослідного відділу (перспектив розвитку та проблем супроводження моделей операцій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 5302002, 46 тарифний розряд.

31. Начальник науково-дослідного відділу проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру воєнної історії, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 46 тарифний розряд.

32. Начальник науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “полковник”, ВОС – 2905002, 46 тарифний розряд.

33. Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем супроводження засобів моделювання) науково-дослідного відділу (перспектив розвитку та проблем супроводження моделей операцій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 5302002, 45 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років та відповідний рівень освіти.

34. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

35. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління інфраструктурою військових об’єктів та забезпечення військовослужбовців житлом) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд.

36. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 2905002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

37. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем оперативного, технічного та тилового забезпечення) інституту оперативного забезпечення та логістики, ШПК “підполковник”, ВОС – 1001002, 43 тарифний розряд.

38. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління особовим складом і організаційною структурою) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд.

39. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем військового законодавства) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник юстиції”, ВОС – 8503002, 43 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше десяти років.

40. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК “майор”, ВОС – 3400013, 33 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах строкового трудового договору

41. Професор кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту державного військового управління, 20 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше п’яти років.

42. Доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту державного військового управління, 19 тарифний розряд.

43. Доцент кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), 19 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше трьох років.

44. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), 18 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше двох років.

45. Викладач вищого навчального закладу кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ (сил), 16 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом.

46. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку бойового застосування ракетних військ і артилерії) кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ (сил), 15-19 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

47. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку, підготовки та застосування високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій) кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), 14-18 тарифний розряд.

48. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (розробки впровадження та супроводження засобів автоматизації управління військами), 14-18 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше десяти років.

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:

- рапорт, який подається за командою (заява);

- копію документа, що посвідчує особу;

- автобіографія;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), за наявності;

- службова характеристика;

- завірена копія службової картки;

- медична характеристика;

- довідка про проходження військової служби (трудову діяльність, копія трудової книжки);

- список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність;

- витяг з Резерву кандидатів для просування по службі (якщо особа офіцерського складу бере участь у конкурсі на посаду,

вищу ніж та, на якій перебуває);

- письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Термін подання документів до 06.10.2018 р.

Дата проведення конкурсу 16.10.2018 р.

Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, буд. 28, Голові конкурсної комісії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.