НУОУ

В університеті завершився курс “Демократичний цивільний контроль над збройними силами”

Днями на базі університету завершився курс “Демократичний цивільний контроль над збройними силами” за участю фахівців Європейського центру з вивчення питань безпеки ім. Дж. Маршалла.

Курс проходив в рамках програми НАТО DEEP (“Удосконалення військової освіти”) на 2017 рік. Особливістю діяльності НУОУ в межах заходів програми у поточному році є співпраця в розробленні та впровадженні освітніх програм за актуальною тематикою спільно з Європейським центром з вивчення питань безпеки ім. Дж. Маршалла.

Безпосереднім керівником Програми DEEP у Національному університеті оборони України є заступник декана Європейського центру з вивчення проблем безпеки імені Дж. Маршалла професор Свен Бернард Гаре, за активної підтримки якого був проведений перший з шести запланованих на найближчий рік заходів.

Під час курсу “Демократичний цивільний контроль над збройними силами”, міжнародні експерти, серед яких були представники Німеччини, Угорщини, Хорватії, Чорногорії, не лише проводили заняття за тематикою курсу, а й також долучилися до підготовки інструкторів з числа наукових та науково-педагогічних працівників університету з метою імплементації наданих матеріалів до змісту навчальних програм курсів підвищення кваліфікації та магістерських програм фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки.

За результатами спільної роботи розроблена програма курсу, який буде представлений в університеті у жовтні 2017 року, а вже у листопаді відбудеться його апробація в межах магістерської програми фахівців оперативно-тактичного рівня підготовки.

Довідково

Центр ім. Дж. Маршалла є унікальною організацією, заснованою на співробітництві США та ФРН з цілої низки найважливіших проблем сучасності, що стоять перед країнами Європи, Азії та Північної Америки.

Головне завдання організації ‒ стабілізація обстановки в сфері безпеки шляхом зміцнення демократичних інститутів і механізмів взаємодії, головним чином, в оборонному секторі, сприяння активній мирній співпраці в безпековій галузі, а також зміцнення партнерських відносин між державами Північної Америки, Європи, Євразії та інших регіонів.

Спадщина, цілі та ідеали Джорджа Маршалла, відображені в його знаменитому Плані Маршалла, знаходять своє продовження в різноманітних навчальних програмах для фахівців в області безпеки, які організовують представники Європейського центру ім. Джорджа Маршалла.