НУОУ

Науково-практична конференція Асоціації навчальних закладів України

24 квітня 2018 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова відбулась ХХI Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції”.

Метою заходу передбачалось вивчення передового досвіду європейської освіти, науки, культури і національної самосвідомості, обмін думками щодо проблемних питань організації освітнього процесу, наукових досліджень з урахуванням інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні.

У заході взяла участь представник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Ольга Красницька, яка виступила з доповіддю “Оратор в аудиторії: проблеми взаємодії та шляхи їх вирішення”.

У своєму виступі вона акцентувала увагу на актуальність питань взаємодії викладача з аудиторією в сучасних умовах, досвід викладання гуманітарних дисциплін в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського у форматі застосування європейських підходів.

Використовуючи формат наукового заходу, присутні отримали можливість всебічного розгляду проблематики, що розглядалась, набули нових знань та здійснили обмін досвідом.

За підсумками науково-практичної конференції доповідь Ольги Красницької відзначена серед кращих.