НУОУ

Науково-методичний семінар “Проблеми моніторингу системи підготовки фахівців за спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи”

27 квітня на кафедрі суспільних наук гуманітарного інституту проведено науково-методичний семінар за темою “Проблеми моніторингу системи підготовки фахівців за спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи”. Метою проведення науково-методичного семінару було обговорення проблемних питань моніторингу системи підготовки викладачів ВВНЗ.

Відкрив семінар тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника університету полковник Василь Осьодло, який зауважив, що у всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор стабільного розвитку держави. Якість вищої освіти грає ключову роль у створенні єдиного Європейського освітнього простору, тому вона стає центральною в освітній політиці України. Якість освіти визначається не лише обсягом знань, але й параметрами особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього процесу розглядається з позицій загальнолюдської і соціальної цінності освіти. Саме ці чинники актуалізують проблему управління якістю освіти у вищому військовому навчальному закладі. Моніторинг є складовою управління якістю освіти.

Начальник кафедри суспільних наук університету полковник Олег Хміляр виступив з доповіддю щодо основних напрямків діяльності кафедри щодо моніторингу системи підготовки фахівців за спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи”, в якій зазначив, що орієнтація вищого військового навчального закладу на досягнення якісно нових освітніх результатів призводить до необхідності перейти від традиційного способу внутрішнього контролю до управління якістю освіти, де контроль є тільки однією з функцій. Інформаційною основою управління якістю освіти є моніторинг, спрямований на отримання оперативної та достовірної інформації про освітні результати, умови та сспособи їх досягнення.

Перед учасниками семінару із доповіддю на тему: “Актуальні проблеми організації самостійної роботи слухачів (курсантів) ВВНЗ” виступив працівник Збройних Сил України Андрій Вітченко, професор кафедри суспільних наук. Професор кафедри суспільних наук працівник Збройних Сил України Василь Ягупов доповів присутнім про “Особливості організації самостійної роботи слухачів ВВНЗ в умовах інтерактивного навчального середовища”.

Під керівництвом начальника науково-дослідної лабораторії (соціально-гуманітарних проблем) полковника Олександра Ковальчука було проведено практичне заняття щодо використання психофізіологічного комплексу “Діагност-1М” в процесі відбору військовослужбовців оперативного профілю.

У заході, крім фахівців університету, взяли участь представник Української православної богословської академії, який під час виступу розповів про важливість формування духовності військовослужбовців.

Учасники семінару відвідали навчально-тренувальний комплекс університету, де ознайомилися з актуальними аспектами використання макету місцевості у підготовці фахівців вищої військової школи. В ході обговорення виступів учасники семінару мали можливість поставити запитання та висловити власну точку зору щодо різних аспектів моніторингу системи підготовки фахівців за спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи”.

Проведення науково-методичного семінару за темою “Проблеми моніторингу системи підготовки фахівців за спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи” дало можливість сформувати рекомендації, в яких зазначається, що моніторинг є цілісним управлінським інструментом, який дозволяє зібрати, зберегти, обробити, поширити інформацію про діяльність педагогічної системи, визначити її стан і спрогнозувати розвиток.