НУОУ

Обмін досвідом науково-інформаційної діяльності університету на семінарі в УкрІНТЕІ

В Державній науковій установі ‒ Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації ‒ 28 вересня 2017 року проведено науково-практичний семінар “Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі”.

Метою семінару було розкриття значення інформаційно-знаннєвого виміру в процесі формування людини майбутнього на принципах нової парадигми цивілізаційного розвитку.

Проблемні питання щодо пошуку нових можливостей для самореалізації, застосування новітніх інноваційних підходів у навчанні людини майбутнього доповідав керівник наукового центру дистанційного навчання університету полковник Роман Миколайчук.

До обговорення досвіду підготовки висококваліфікованих кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського та врахування його в сучасних умовах долучилися наукові та науково-педагогічні працівники інституту державного військового управління Михайло Мазуренко, Микола Петренко, Сергій Устинов.

Представниками університету було наголошено, що як в сучасному так і майбутньому вимірі у людини з’являється необхідність набувати відповідних властивостей для подальшого розвитку знань, умінь, навичок щодо керування інформаційними потоками, які безперервно зростають з часом.