НУОУ

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського оголошує конкурс на заміщення посад

1. Професор кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “полковник”, ВОС – 0401002, 48 тарифний розряд.

2. Професор кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК “полковник”, ВОС – 3460002, 48 тарифний розряд.

3. Професор кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 1201002, 48 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше п’яти років.

4. Доцент кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “полковник”, ВОС – 4601002, 46 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше трьох років.

5. Старший викладач кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

6. Старший викладач кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

7. Старший викладач кафедри історії війн і військового мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше двох років.

8. Викладач кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “капітан 1 рангу”, ВОС – 0701002, 35 тарифний розряд.

9. Викладач кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 0401002, 35 тарифний розряд.

10. Викладач кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 4601002, 35 тарифний розряд.

11. Викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, ШПК “підполковник”, ВОС – 1001002, 35 тарифний розряд. (3 посади)

12. Викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400052, 35 тарифний розряд.

13. Викладач кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 1502002, 35 тарифний розряд. (2 посади)

14. Викладач кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 1201002, 35 тарифний розряд.

15. Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3201002,

35 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом.

16. Начальник науково-дослідного відділу науково- та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки – заступник начальника наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК “полковник”, ВОС – 3904002, 49 тарифний розряд.

17. Заступник начальника науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “полковник”, ВОС – 2905002, 48 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та вчене звання, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти, досвід керівництва науковим (навчально-науковим) підрозділом не менше п’яти років.

18. Начальник науково-дослідного відділу (розробки моделей операцій та бойових дій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 5302002, 46 тарифний розряд.

19. Начальник науково-дослідного відділу мовного тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК “полковник”, ВОС – 3904002, 46 тарифний розряд.

20. Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем воєнної безпеки держави) кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 45 тарифний розряд.

21. Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях) кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 45 тарифний розряд.

22. Начальник науково-дослідної лабораторії (проблем удосконалення роботи органів військового управління) кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “полковник”,

ВОС – 0201002, 45 тарифний розряд.

23. Начальник науково-дослідної лабораторії (правового забезпечення військ (сил)) кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, ШПК “полковник юстиції”, ВОС – 8503002, 45 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти і досвід наукової (науково-педагогічної) діяльності у відповідній галузі знань.

24. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління інфраструктурою військових об’єктів та забезпечення військовослужбовців житлом) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “полковник”, ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд.

25. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем військового законодавства) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “полковник юстиції”, ВОС – 8503002, 44 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання; оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років або досвід служби (роботи) на керівних посадах в органах державної влади (органах військового управління) не менше трьох років.

26. Старший науковий співробітник наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.

27. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку, підготовки та застосування Військово-Морських Сил) кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “капітан 2 рангу”, ВОС – 0730002, 43 тарифний розряд.

28. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку, підготовки та застосування високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій) кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0212002, 43 тарифний розряд.

29. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем застосування авіації та протиповітряної оборони) інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 0401002, 43 тарифний розряд.

30. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем застосування авіації та протиповітряної оборони) інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 4601002, 43 тарифний розряд.

31. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)) кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400012, 43 тарифний розряд.

32. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем інформаційної безпеки) кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 5302002, 43 тарифний розряд.

33. Старший науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення інформації навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.

34. Старший науковий співробітник наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних технологій наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.

35. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління особовим складом і організаційною структурою) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд.

36. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем оборонного планування) науково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.

37. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем військового законодавства) центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник юстиції”, ВОС – 8503002, 43 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”; оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років або досвід служби у військах не менше семи років.

38. Науковий співробітник науково-методичного відділу організації і забезпечення прийому та державної атестації науково-методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд.

39. Науковий співробітник науково-методичного відділу організації, координації та супроводження навчально-виховного процесу науково-методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд.

40. Науковий співробітник наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних технологій наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд.

41. Науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК “майор”, ВОС – 5302003, 33 тарифний розряд.

42. Молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (правового забезпечення військ (сил)) кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, ШПК “капітан юстиції”, ВОС – 8503003, 28 тарифний розряд.

43. Молодший науковий співробітник науково-організаційного відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “капітан”, ВОС – 0201003, 28 тарифний розряд.

44. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “капітан”, ВОС – 2905003, 28 тарифний розряд.

45. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу (перспектив розвитку електронних засобів навчання) наукового центру дистанційного навчання, ШПК “капітан”, ВОС – 5301003, 28 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр.

Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах строкового трудового договору

46. Професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, 20 тарифний розряд.

47. Професор кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, 20 тарифний розряд. (2 посади)

48. Професор кафедри управління військами інституту державного військового управління, 20 тарифний розряд. (4 посади)

49. Професор кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), 20 тарифний розряд.

50. Професор кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), 20 тарифний розряд.

51. Професор кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ (сил), 20 тарифний розряд.

52. Професор кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), 20 тарифний розряд.

53. Професор кафедри керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного інституту застосування військ (сил), 20 тарифний розряд. (2 посади)

54. Професор кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, 20 тарифний розряд.

55. Професор кафедри радіотехнічних та спеціальних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, 20 тарифний розряд.

56. Професор кафедри тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 20 тарифний розряд.

57. Професор кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 20 тарифний розряд.

58. Професор кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики (0,5 ставки), 20 тарифний розряд.

59. Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, 20 тарифний розряд. (2 посади)

60. Професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту (0,5 ставки), 20 тарифний розряд.

61. Професор кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, 20 тарифний розряд.

62. Професор кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформаційних технологій, 20 тарифний розряд.

63. Професор кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення інституту інформаційних технологій, 20 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше п’яти років.

64. Доцент кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, 19 тарифний розряд.

65. Доцент кафедри управління військами інституту державного військового управління, 19 тарифний розряд. (2 посади)

66. Доцент кафедри історії війн і військового мистецтва інституту державного військового управління, 19 тарифний розряд.

67. Доцент кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), 19 тарифний розряд. (2 посади)

68. Доцент кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), 19 тарифний розряд.

69. Доцент кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ (сил), 19 тарифний розряд. (2 посади)

70. Доцент кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), 19 тарифний розряд.

71. Доцент кафедри керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного інституту застосування військ (сил), 19 тарифний розряд.

72. Доцент кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, 19 тарифний розряд. (2 посади)

73. Доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, 19 тарифний розряд.

74. Доцент кафедри тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 19 тарифний розряд.

75. Доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, 19 тарифний розряд.

76. Доцент кафедри суспільних наук гуманітарного інституту,

19 тарифний розряд.

77. Доцент кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту, 19 тарифний розряд.

78. Доцент кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення інституту інформаційних технологій,

19 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше трьох років.

79. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, 18 тарифний розряд.

80. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, 18 тарифний розряд. (3 посади)

81. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри історії війн і військового мистецтва інституту державного військового управління, 18 тарифний розряд.

82. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), 18 тарифний розряд.

83. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), 18 тарифний розряд. (2 посади)

84. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), 18 тарифний розряд.

85. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного інституту застосування військ (сил), 18 тарифний розряд. (2 посади)

86. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри технічного забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 18 тарифний розряд.

87. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 18 тарифний розряд.

88. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 18 тарифний розряд. (3 посади)

89. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 18 тарифний розряд.

90. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, 18 тарифний розряд.

91. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, 18 тарифний розряд.

92. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення інституту інформаційних технологій, 18 тарифний розряд.

93. Старший викладач кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов, 18 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше двох років.

94. Викладач вищого навчального закладу кафедри історії війн і військового мистецтва інституту державного військового управління, 16 тарифний розряд.

95. Викладач вищого навчального закладу кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), 16 тарифний розряд. (2 посади)

96. Викладач вищого навчального закладу кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ (сил), 16 тарифний розряд.

97. Викладач вищого навчального закладу кафедри технічного забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 16 тарифний розряд.

98. Викладач вищого навчального закладу кафедри тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики, 16 тарифний розряд.

99. Викладач вищого навчального закладу кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформаційних технологій, 16 тарифний розряд.

100. Викладач вищого навчального закладу кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій,

16 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом.

101. Головний науковий співробітник науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 19-20 тарифний розряд.

102. Головний науковий співробітник наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних технологій наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, 19-20 тарифний розряд.

103. Головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень, 19-20 тарифний розряд.

104. Головний науковий співробітник науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 19-20 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та вчене звання, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти, стаж наукової (науково-педагогічної) роботи у відповідній галузі знань не менше десяти років.

105. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 15-19 тарифний розряд.

106. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку бойового застосування ракетних військ і артилерії) кафедри ракетних військ і артилерії командно-штабного інституту застосування військ (сил), 15-19 тарифний розряд.

107. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)) кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, 15-19 тарифний розряд.

108. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, 15-19 тарифний розряд.

109. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем інформаційної безпеки) кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту інформаційних технологій, 15-19 тарифний розряд.

110. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (розробки моделей операцій) науково-дослідного відділу (розробки моделей операцій та бойових дій) центру імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій, 15-19 тарифний розряд.

111. Провідний науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення інформації навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності, 15-19 тарифний розряд.

112. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем воєнної історії України) науково-дослідного центру воєнної історії, 15-19 тарифний розряд.

113. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління особовим складом і організаційною структурою) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, 15-19 тарифний розряд.

114. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері) науково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, 15-19 тарифний розряд.

115. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем стратегічного планування розвитку Збройних Сил України) науково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, 15-19 тарифний розряд.

116. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 15-19 тарифний розряд.

117. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 15-19 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання; оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років або досвід служби (роботи) на керівних посадах в органах державної влади (органах військового управління) не менше трьох років.

118. Старший науковий співробітник наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 14-18 тарифний розряд.

119. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку систем зв’язку та автоматизованого управління військами) кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту інформаційних технологій, 14-18 тарифний розряд.

120. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку, підготовки та застосування Військово-Морських Сил) кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), 14-18 тарифний розряд.

121. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем підготовки військ (сил) та кадрового менеджменту) кафедри керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного інституту застосування військ (сил), 14-18 тарифний розряд.

122. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем воєнної історії України) науково-дослідного центру воєнної історії, 14-18 тарифний розряд.

123. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, 14-18 тарифний розряд.

124. Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

125. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері) науково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

126. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем інформаційної безпеки та суспільної актуалізації воєнної політики) науково-дослідного управління (проблем воєнної політики та воєнної стратегії) центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

127. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем організаційного супроводження проектів інформатизації та супроводження комплексних систем захисту інформації) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

128. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

129. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

130. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

131. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 14-18 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”; оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років або досвід служби у військах не менше семи років.

132. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку, підготовки та застосування високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій) кафедри високомобільних десантних військ і сил спеціальних операцій командно-штабного інституту застосування військ (сил), 12-17 тарифний розряд.

133. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління матеріально-технічним забезпеченням) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, 12-17 тарифний розряд.

134. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (автоматизації процесів управління особовим складом і організаційною структурою) науково-дослідного управління (проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України) центру воєнно-стратегічних досліджень, 12-17 тарифний розряд.

135. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, 12-17 тарифний розряд.

136. Науковий співробітник науково-дослідна лабораторії (розробки впровадження та супроводження засобів автоматизації управління військами) (0,5 ставки), 12-17 тарифний розряд.

137. Молодший науковий співробітник науково-інноваційного відділу науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 10-15 тарифний розряд. Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр.

Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:

- рапорт, який подається за командою (заява);

- копію документа, що посвідчує особу;

- автобіографія;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), за наявності;

- службова характеристика;

- завірена копія службової картки;

- медична характеристика;

- довідка про проходження військової служби (трудову діяльність, копія трудової книжки);

- список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність;

- витяг з Резерву кандидатів для просування по службі (якщо особа офіцерського складу бере участь у конкурсі на посаду, вищу ніж та, на якій перебуває);

- письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Термін подання документів до 11.08.2018 р.

Дата проведення конкурсу 17.08.2018 р.

Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, буд. 28, Голові конкурсної комісії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.