НУОУ

Перший заступник Міністра оборони України виступив із лекцією у Національному університеті оборони України з нагоди початку нового навчального року Рекомендовані

Сьогодні, 1 вересня, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського проведено лекції керівного складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України для слухачів, науково-педагогічних та наукових працівників.

Від імені керівництва оборонного відомства слухачів університету, численний колектив провідного вищого військового навчального закладу держави із початком нового навчального року привітав перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак.

‒ В умовах постійної небезпеки масштабної збройної агресії з боку Росії держава вимагає від нас високих результатів у підготовці кваліфікованих військових кадрів для органів військового управління, видів Збройних Сил та родів військ. Головним орієнтиром у цій роботі є рівень підготовки військових фахівців найбільш боєздатних армій країн Альянсу. Головним інструментом вирішення цього завдання є оборонна реформа, ‒ наголосив перший заступник очільника військового відомства.

У своєму виступі він зробив огляд проміжних результатів оборонної реформи та окреслив основні її завдання на друге півріччя 2018 року та на 2019‒2020 роки. Він поінформував слухачів та викладацький склад університету про результати реалізації п’ятьох стратегічних цілей (або напрямів), які визначені Стратегічним оборонним бюлетенем, що є Дорожньою картою оборонної реформи.

Перша стратегічна ціль – об’єднане керівництво силами оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО. Для її досягнення оптимізовано управління оборонною реформою. Прийнято Закон України “Про національну безпеку України”, спрямований на приведення основ та принципів державної політики національної безпеки і оборони у відповідність до стандартів країн-членів НАТО. Видано понад 100 інших законодавчих та нормативно-правових актів, які забезпечили покращення підготовки держави до оборони. У тому числі затверджено Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року.

Друга стратегічна ціль оборонної реформи полягає у формуванні ефективної політики планування та управління ресурсами в секторі оборони. В Міністерстві оборони розгорнуто підготовку до чергового циклу оборонного огляду. Зокрема, видано спільний наказ Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил про організацію оборонного планування у 2018 році і на 2019‒2021 роки.

Реалізація третьої стратегічної цілі передбачає набуття Збройними Силами необхідних оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей. Для цього затверджено та впроваджено понад 240 нових нормативних документів з підготовки і застосування Збройних Сил, триває розробка ще 250 таких документів з використанням стандартів НАТО.

Продовжується постачання Збройним Силам України нового та модернізованого озброєння. Вирішується питання щодо надання Міністерству оборони права самостійно проводити операції із закупівлі товарів військового призначення на зовнішніх ринках.

Заходи оперативної підготовки у Збройних Силах виконані у повному обсязі. При цьому їх загальну кількість зменшено на 20 % на користь якості підготовки.

Четверта стратегічна ціль полягає у створенні об’єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення. Система логістики матиме дві чіткі вертикалі: першу – з планування, а другу – з управління. Прийнято рішення про формування в Генеральному штабі Головного управління логістики. Позитивні зміни відбулися у тиловому забезпеченні Збройних Сил. На нову систему харчування із застосуванням Каталогу продуктів вже переведено 23 військові частини, ще 53 частини передбачається перевести на неї до кінця 2018 року. Збройні Сили забезпечені основними предметами польового обмундирування, взуттям, засобами індивідуального захисту та спорядження. Запроваджено 17 стандартів НАТО, які врегульовують вимоги до форми одягу, засобів індивідуального захисту, інших складових речового забезпечення.

У контексті досягнення п’ятої стратегічної цілі затверджено Перспективну модель кар’єрного зростання офіцерів. В її основу покладено здобуття військової освіти з одночасним вивченням іноземної мови, у тому числі за кордоном. Активна допомога з питань фахової та мовної підготовки українських військовослужбовців надається конкретна допомога з боку США, Канади, Італії, Великої Британії, Австрії, Франції.

Отже, на сьогоднішній день, за словами Івана Руснака, можна із впевненістю стверджувати, що заходи оборонної реформи виконуються планово. Втім попереду складні і багатовимірні завдання оборонної реформи, які мають бути виконані до кінця 2020 року.

Важливим в цьому складному та довготривалому процесі є внесок в загальну справу слухачів, науково-педагогічних та наукових працівників Національного університету оборони України іменем Івана Черняховського, на якій покладено виконання багатьох складних завдань.

‒ В основі наших досягнень є військові кадри, головним джерелом яких є система військової освіти. За останні роки її відновлено й удосконалено. Подальший хід оборонної реформи потребує ще більшої уваги до підготовки військових професійних кадрів за сучасними, насамперед євроатлантичними стандартами, ‒ зазначив перший заступник Міністра оборони України.

Він також наголосив, що відповідні зміни в цьому контексті вже розпочато. Попереду приведення у відповідність до законодавства рішень Уряду, наказів Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки України, перероблення навчально-методичних матеріалів тощо. Отже реформування та удосконалення системи військової освіти триває. Однак кінцевою метою є зміцнення обороноздатності України.