НУОУ

Представники університету обмінялися думками з колегами із вищих навчальних закладів України щодо підготовки докторів філософії (РhD) в умовах реформування вищої освіти

Представники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Підготовка докторів філософії (РhD) в умовах реформування вищої освіти”, яка днями відбулася на базі Запорізького національного університету.

На конференції обговорювалися питання академічної доброчесності і запобігання академічному плагіату у дисертаційних роботах, проекти нормативно-правових актів, що повинні регламентувати порядок присудження ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук, а також порядок створення і функціонування спеціалізованих вчених рад.

Актуальною була доповідь начальника наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності університету полковника Юрія Ольшевського за тематикою: “Особливості підготовки військових фахівців вищої кваліфікації”.

Ґрунтуючись на досвіді підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті, полковник Юрій Ольшевський наголосив на необхідності визнання тесту за стандартом НАТО “STANAG 6001” рівнозначним рекомендованим міжнародним тестам та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти, у зв’язку з підготовкою Збройних Сил України відповідно до євроатлантичних норм та критеріїв членства в НАТО, які визначають сертифікацію рівня володіння іноземною мовою на основі мовного стандарту НАТО.

Не менш важливим також є питання визначення особливостей розгляду дисертацій, що містять держави у таємницю, з обов’язковим урахуванням неможливості публікації їх результатів у відкритих виданнях, виданнях іноземних держав та/або виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Врахування вказаних особливостей у нормативно-правових актах необхідне для послідовної та якісної підготовки військових фахівців вищої кваліфікації.