НУОУ

Проблемні питання розвитку та організації логістики Збройних Сил України за досвідом проведення антитерористичної операції та розвитку системи логістики у країнах НАТО

Відповідно до запланованих заходів наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 29 червня 2017 року відбувся науково-практичний семінар “Проблемні питання розвитку та організації логістики Збройних Сил України за досвідом проведення антитерористичної операції та розвитку системи логістики у країнах НАТО”.

Організатор - кафедра тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Учасник від Міністерства оборони України - начальник Тилу Збройних Сил України генерал-майор Гаврилюк Іван Юрійович.

Метою заходу було обговорення проблемних питань та відпрацювання пропозицій щодо визначення напрямків створення та розвитку логістики Збройних Сил України, у тому числі за досвідом країн-членів НАТО.

Відкриваючи семінар зі вступним словом до його учасників звернувся начальник кафедри тилового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кандидат військових наук, доцент полковник Власов Ігор Олександрович.

Під час проведення науково-практичного семінару відомі й молоді фахівці з тилового і логістичного забезпечення виголосили свої наукові доповіді і повідомлення, обмінялися думками щодо питань, винесених на розгляд. Багато доповідей і повідомлень викликали жваві дискусії серед учасників семінару.

Значну увагу учасники семінару приділили висвітленню й обговоренню питань розвитку воєнної науки, всебічного забезпечення дій військ (сил), зокрема перспективи створення логістики та логістичного забезпечення з урахуванням досвіду, набутого в АТО і проблем розвитку логістики, розкриттю внеску відомих вчених, політичних і військових діячів у розвиток логістики та досягнення перемог у війнах.