НУОУ

Проблемні питання наукового забезпечення системи військової освіти обговорили учасники науково-практичного семінару в університеті

Відповідно до робочої програми виконання науково-дослідної роботи “Обґрунтування перспективної системи наукового забезпечення функціонування та розвитку військової освіти” у центрі воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 28 вересня 2017 року проведено науково-практичний семінар за темою: “Наукове забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти: стан, тенденції, перспективи”. У семінарі брали участь як тимчасовий творчий колектив науково-дослідної роботи університету так і представники установ-співвиконавців Військового інституту Київського Національного університету імені Т. Шевченка та Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Метою семінару було обговорення перспективної моделі наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти та об’єднання зусиль органів військового управління, виконавців науково-дослідної роботи та усіх зацікавлених осіб під час її впровадження.

Науковий керівник науково-дослідної роботи генерал-майор Павло Щипанський, заступник начальника університету з наукової роботи, у вступному слові наголосив на актуальності зазначеної наукової роботи щодо дослідження проблем наукового забезпечення функціонування системи військової освіти України та визначив основні завдання науково-практичного семінару.

Начальник науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень Сергій Богунов доповів про результати аналізу стану нормативно-правового забезпечення організації наукових досліджень в інтересах військової освіти.

Про стан організації наукових досліджень в інтересах освітньої діяльності доповідав полковник Антон Ткаченко, начальник наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру організації наукової і науково-технічної діяльності університету.

Тенденції розвитку наукового забезпечення вищої освіти розглядалися:

у доповіді Юрія Бодрика, провідного наукового співробітника наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру організації наукової і науково-технічної діяльності університету на тему: “Досвід організації наукових досліджень в інтересах вищої освіти за кордоном”;

у доповіді Олени Кожедуб, молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу військово-гуманітарних досліджень науково-дослідного центру Військового інституту Київського Національного університету імені Т. Шевченка на тему: “Перспективна тематика наукових досліджень в інтересах забезпечення освітньої діяльності ВІКНУ до 2022 року”;

у доповіді Романа Дзюбчука, старшого викладача кафедри космічної розвідки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова на тему: “Проблемні питання організації наукових досліджень в інтересах забезпечення освітньої діяльності Житомирського військового інституту”.

Перспективна модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти представлена у доповіді відповідального виконавця роботи, провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності Григорія Капосльоза.

Під час підведення підсумків семінару науковий керівник науково-дослідної роботи ‒ заступник начальника університету з наукової роботи генерал-майор Павло Щипанський закликав творчий колектив використовувати нові, сучасні форми і методи співпраці з зовнішнім середовищем при виконанні наступних завдань науково-дослідної роботи.