НУОУ

Проведено зустріч начальника університету з особовим складом слухачів першого курсу заочної форми навчання

Відповідно до плану та за встановленою традицією керівний склад університету зустрівся із особовим складом слухачів першого курсу заочної форми навчання (прийому 2017 року).

В ході зустрічі начальник університету генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко відрекомендував слухачам заступників начальника університету та керівників структурних підрозділів, а начальники інститутів ‒ старшин курсів та командирів навчальних груп.

Під час заходу керівники структурних підрозділів університету довели офіцерам вимоги керівних документів щодо підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня підготовки, вимоги керівних документів щодо навчально-виховного процесу, дотримання режиму секретності та збереження державної таємниці, загальні вимоги щодо підтримання на належному рівні морально-психологічного стану, стану військової дисципліни та правопорядку під час проходження установчого збору, порядок забезпечення житлом і оплати за проживання, загальні правила проживання в гуртожитках та організацію харчування.

Начальник університету генерал-лейтенант визначив завдання слухачами на період установчого збору та термін навчання в університеті:

– Головним завданням є виконання вимог Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та начальника університету з питань збереження життя та здоров’я, особистої дисциплінованості та безумовного виконання обов’язків слухача Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Не менш важливим є завдання опанування навчальним процесом, бажання навчатись і саме головне максимально використати всі можливості університету для отримання знань.

Керівник навчального закладу наголосив, що для виконання цих завдань слухачами в університеті створені усі належні умови ‒ є потужна навчально-матеріальна база, а колектив військового вишу складає високопрофесійний досвідчений професорсько-викладацький склад.

‒ Ми вже провели серйозну роботу і будемо її продовжувати щодо приведення якості, змісту й технологій навчання військових фахівців у відповідність до сучасних завдань Збройних Сил України, максимально використовуючи досвід антитерористичної операції, передові методики вишколу армій – країн НАТО, ‒ зауважив генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко.

Також він акцентував увагу офіцерів на необхідності безумовного виконання вимог керівних документів з питань дотримання режиму секретності та збереження державної таємниці, підвищенні рівня фізичної підготовки слухачами, дотриманні ними особистої дисциплінованості та заходів безпеки як в службовий так і в позаслужбовий час.