НУОУ

Участь в роботі науково-практичної конференції (м. Харків)

30 червня 2017 року у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбулася науково-практична конференція: “Сучасна війна: гуманітарний аспект”.

Метою заходу було обмін науково-практичною інформацією з питань теоретико-методологічних основ дослідження війн та збройних конфліктів, безпеки як глобальної проблеми буття сучасного соціуму, соціально-психологічних та соціально-правових аспектів сучасних війн.

Відповідно до напрямів наукової та науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з доповіддю “Психорегуляція у процесі підготовки військовослужбовців до екстремальних умов діяльності” виступила викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, кандидат педагогічних наук Красницька Ольга Володимирівна.

Багато уваги учасниками конференції приділялось питанням формування ефективних механізмів психологічної безпеки особистості, формування культури безпеки, що за досвідом бойових дій та відповідно до Конституції України визнаються найвищою цінністю в сучасному суспільстві.

Тому, необхідно врахування сучасних соціально-економічних та інших проблем, які відбуваються в суспільстві для якісної підготовки відповідних фахівців.