НУОУ

В університеті закінчився черговий курс з виховання доброчесності та зниження ризиків корупції

На виконання Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015–2017 роки, у період з 22 по 26 травня 2017 року в університеті проведений курс з виховання доброчесності та зниження ризиків корупції із керівниками або особами, які визначені уповноваженими з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Генерального штабу Збройних Сил України та інших органах військового управління.

Закриття курсу відбулося промовою начальника наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони університету кандидата економічних наук, доцента, полковника Олени Голоти, яка наголосила на основних надбаннях протягом проведення різноманітних лекційних і практичних занять. Водночас було відзначено активність та наполегливість слухачів у вирішенні завдань під час проведення практичних завдань, а також живої дискусії з наболілих та актуальних питань у запобіганні корупції.

Перед слухачами курсу із лекціями на антикорупційну тематику виступили:

працівник ЗС України Юрій Репіло, головний науковий співробітник, доктор військових наук, професор, заслужений працівник освіти України прочитав лекції: “Корупція та прозорість – загальна характеристика”, “Норми поведінки і корупція”;

полковник юстиції Володимир Бевз, начальник відділу спеціальної підготовки та методичного забезпечення прочитав лекції: “Інструменти та організації запобігання корупції”, “Верховенство права та законодавчі основи запобігання корупції”, “Діяльність Міністерства оборони України щодо запобігання та виявлення корупції”;

представник Національного агентства з питань запобігання корупції Анжеліна Третяк прочитала лекцію: “Організація роботи із запобігання та виявлення корупції”;

представник Національного агентства з питань запобігання корупції Ігор Степанов, прочитав лекцію: “Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції”;

детектив Національного антикорупційного бюро України Дмитро Медведєв прочитав лекцію: “Національне антикорупційне бюро України: особливості роботи детективів”;

представник Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент, почесний працівник прокуратури України Микола Туркот прочитав лекцію: “Протидія корупційним та військово-адміністративними правопорушенням”;

старший офіцер відділу спеціальної підготовки та методичного забезпечення наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони університету підполковник Лілія Бакунчик прочитала лекцію: “Кадровий менеджмент: роль людського чинника у запобіганні корупційним проявам”;

представник відділу з питань виконання закону України про очищення влади Департаменту кадрової політики МО України Олександр Нікітченко прочитав лекцію: “Основні напрямки розвитку військової кадрової політики в аспекті проведення оборонної реформи в Україні”;

начальник територіального управління внутрішнього аудиту частин безпосереднього підпорядкування МО України та ГШ ЗС України полковник Олександр Титковський прочитав лекції: “Побудова ефективної системи внутрішнього контролю, як засіб зниження ризиків корупції”, “Роль внутрішнього аудиту в запобіганні та зниженні корупції в сфері оборони”;

начальник наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони університету кандидат економічних наук, доцент, полковник Олена Голота прочитала лекцію: “Ризики корупції в державних оборонних закупівлях”;

працівник Збройних Сил України, кандидат юридичних наук, Віталій Пазиніч прочитав лекцією: “Роль засобів масової інформації у боротьбі з корупцією”;

представник міжнародної неурядової організації Transparency International Алан Уолдрон та представник наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони університету підполковник Іван Троцький, виступили на тему: “Виховання доброчесності та запобігання корупції у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”.

Також було проведено практичні заняття щодо опанування проблемних питань за тематикою: “Прозорість, доброчесність та корупція у моїй країні”, “Система внутрішнього контролю, як інструмент зниження ризиків корупції”, “Дилеми поведінки посадових осіб за умов виникнення корупційних ризиків”, “Збирання уповноваженою особою доказів у провадженні про корупційні правопорушення” з роботою у 3-х синдикатах за участю представників наукового центру.