НУОУ

Відкрито спеціалізовану вчену раду

Відповідно до рішення Атестаційної колегії, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2017 року № 1413, у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського утворено спеціалізовану вчену раду К 26.709.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” строком на три роки.