НУОУ

Завершився перший курс “Стратегічні комунікації” для слухачів університету Рекомендовані

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського завершився курс “Стратегічні ком унікації”, який проводився вперше для слухачів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня підготовки на виконання завдання 1.7.3 в якому визначено, що “У рамках становлення загальнодержавної системи стратегічних комунікацій запровадити систему професійного навчання та розвитку із комунікативних дисциплін для сил оборони” оперативної цілі 1.7 “Становлення та розбудова спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони держави”.

У роботі курсу взяла участь прес-секретар – помічник Міністра оборони України полковник Вікторія Кушнір, яка системно і всебічно висвітлила погляди керівництва Міністерства оборони України на роль і місце стратегічних комунікацій в системі оборони держави, підкреслила їхню актуальність і важливість, значення, яке надають стратегічним комунікаціям Міністр оборони та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, надала інформацію про зміст стратегічних комунікацій стратегічного рівня, структуру відповідних органів, порядок та особливості організації їх роботи.

Захід проводився за участю іноземних фахівців ‒ представників Європейського центру імені Джорджа К. Маршалла, програми НАТО “Удосконалення військової освіти (Defence Education Enhancement Program)”, Центру інформації та документації НАТО в Україні.

До проведення курсу, який проходив під керівництвом начальника інституту інформаційних технологій університету генерал-майора Юрія Даника, були залучені представники профільних структурних підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України, Офісу реформ та Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, представники військових ЗМІ, блогери, аналітики та політичні експерти.

‒ Цей факультативний курс присвячений питанням організації та здійснення стратегічних комунікацій, тобто комплексного і узгодженого використання всіх можливостей держави щодо комунікації з різними цільовими аудиторіями: міжнародною спільнотою, населенням України, особовим складом Збройних Сил України, особовим складом військ та населення противника тощо. Головна мета цієї діяльності – сформувати в інформаційному просторі однозначне сприйняття позиції України, переконання в правильності та необхідності наших дій, необхідність підтримки України та засудження агресивної політики Російської Федерації всією світовою спільнотою, ‒ зазначив заступник начальника університету з навчальної роботи генерал-майор Сергій Салкуцан.

Учасники заходу наголошували, що у сучасних умовах стратегічні комунікації є дуже важливим, актуальним й дієвим механізмом узгодження діяльності всіх суб’єктів сектору безпеки і оборони та інших інституцій держави. Інформаційна складова є основною в гібридній війні. Саме неправильне сприйняття державної політики обумовило протестні настрої деяких верств населення в Криму та на Донбасі, що дозволило противнику дестабілізувати там суспільно-політичну обстановку і ввести свої війська. Російська пропаганда була і є невід’ємною складовою численних спроб подальшої дестабілізації ситуації в нашій державі.

За умови значної переваги противника в можливостях щодо впливу на світовий інформаційний простір, потрібно діяти оперативно, об’єктивно і, головне, скоординовано, що повністю відповідає принципам стратегічних комунікацій. Головним з них є принцип “кваліфікованого керівництва” та “реалізації стратегічних комунікацій на всіх рівнях”. За досвідом НАТО, безпосередньо очолювати таку діяльність має командир (начальник).

Тому, головною метою проведеного курсу є формування у офіцерів, які нині навчаються в університеті, розуміння основних аспектів цього виду діяльності, надання їм необхідних базових знань зі стратегічних комунікацій та можливості реалізувати ці знання при виконанні своїх функціональних обов’язків по закінченню навчання.

Стратегічні комунікації державного рівня були розглянуті у виступі заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна, який пояснив особливості реалізації інформаційної політики України в умовах гібридної війни та проведення державою системних реформ у цій сфері, окреслив основні проблеми та визначив заходи, які сьогодні проводяться для їх вирішення.

Особливий інтерес у слухачів курсу викликали доповіді, в яких розкривались практичні аспекти стратегічних комунікацій: робота військового телебачення та радіостанції “Армія FM”; розповсюдження інформації в соціальних мережах; підходи до аналізу різнорідної інформації та прогнозування розвитку суспільно-політичної ситуації на Донбасі; підходи до розроблення наративів, способи реагування на негативну інформацію тощо.

Організація, зміст та якість проведення курсу були високо оцінені представником Європейського центру імені Джорджа К. Маршалла Свеном Гарайсом та представником програми НАТО DEEP Клаусом Хатткером. В своїх висновках вони, зокрема зазначили про вдало підібраний зміст курсу, який дозволив системно розглянути різні рівні стратегічних комунікацій; високий рівень професіоналізму спікерів-учасників курсу, інтерес до курсу слухачів, їхню активність, фаховість та глибину питань, які вони задавали спікерам курсу; широке залучення до роботи курсу представників громадських організацій, Офісу реформ Міністерства оборони України та Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, що дало змогу обговорити погляди на сутність та зміст стратегічних комунікацій з різних сторін.

В ході підведення підсумків курсу “Стратегічні комунікації”, виходячи з результатів проведеної українською стороною роботи, іноземні фахівці висловили глибоку зацікавленість у подальшому розвитку співробітництва та проведенні спільних заходів високого рівня з Міністерством оборони України на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.