НУОУ

Представник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського прийняв участь у 17 щорічній конференції Програми НАТО “Партнерство заради миру”

29 травня – 2 червня 2017 року у м. Бухарест, Румунія відбулась 17 щорічна конференція Робочої групи з вивчення конфліктів Консорціуму оборонних академій та дослідницьких інституцій Програми НАТО “Партнерство заради миру”.

У роботі конференції прийняв участь представник військової освіти Міністерства оборони України начальник кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського полковник ПУНДА Юрій Васильович.

Метою участі представника Міністерства оборони України у зазначеному заході було:

сприяти досягненню взаємосумісності системи військової освіти України з освітніми інституціями НАТО шляхом підтримання регулярних робочих контактів на рівні провідних експертів, науковців та керівників;

вивчення сучасних поглядів НАТО на проблеми вивчення конфліктів у сучасному безпековому середовищі;

представлення позиції Міністерства оборони України з питань розбудови національної безпеки у контексті сучасних викликів та загроз безпеці держави.

Під час участі у заході представник університету виступив з презентацією щодо впливу гібридної війни на трансформацію сфери оборони, ознайомився із сучасним поглядом країн-членів НАТО на проблематику, пов’язану з гібридною війною, що розв’язана Російською Федерацією та пов’язаними з цим тенденціями подальшого розвитку військової освіти.

Під час участі у заході висловив позицію, яка полягає у тому, що:

Україна слідує курсом на євроінтеграцію та поглиблення співпраці з НАТО. На цьому шляху держава проводить системні реформи, у тому числі у секторі безпеки та оборони;

розвиток та реформування Збройних Сил України розглядається керівництвом держави як першочергове завдання, від виконання якого залежить суверенітет, територіальна цілісність та сталий демократичний розвиток України. Реформування військової освіти розглядається як важлива складова процесу військової реформи, що визначає якість майбутнього кадрового потенціалу Збройних Сил України;

у виконанні завдань реформування Збройних Сил Україна спирається на дієву підтримку з боку НАТО та країн-партнерів. Міністерство оборони України високо цінує результати співробітництва з НАТО та країнами-партнерами і має намір розвивати це співробітництво.