НУОУ

Наукові дослідження університету з питань розвитку інформаційних технологій

19 жовтня 2017 року в центрі воєнно-стратегічних досліджень відбувся науково-практичний семінар “Актуальні питання управління проектами інформатизації у сфері безпеки і оборони”.

В ході семінару розглянуто основні питання управління проектами у сфері безпеки та оборони, загальна інформація про перспективну систему управління оборонними ресурсами (DRMIS), її структуру та функціональні можливості складових, забезпечення інтероперабельності зазначеної системи з перспективною системою оперативного (бойового) управління C4ISR.

У роботі науково-практичного семінару брали участь представники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Управління інформаційних технологій, Озброєння ЗС України, Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МО України, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій, компанії “Софт-рейтинг Консалт”.