НУОУ

Представники університету взяли участь у Міжнародній конференції “Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни”

23 травня у Міністерстві інформаційної політики пройшла Міжнародна конференція “Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни”. У ній взяли участь представники міністерств і відомств, громадських організацій, вітчизняні та іноземні фахівці. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського був репрезентований представниками гуманітарного інституту на чолі з його начальником полковником Василем Осьодлом.

Під час конференції учасники обговорили основні положення Стратегії інформаційної реінтеграції окремих територій на Сході України, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції. Дана Стратегія розроблена відповідно до законодавства України, відповідає європейським демократичним цінностям і має на меті реалізацію інформаційних прав і свобод людини і громадянина. Зважаючи на значний науковий потенціал Національного університету оборони України та чималий досвід, який отримали його наукові та науково-педагогічні працівники під час виконання завдань у зоні проведення АТО, долучення вишу до реалізації Стратегії є цілком закономірною.