НУОУ

Всеукраїнська науково-практична конференція на Луганщині

В рамках заходів наукової та науково-технічної діяльності представники університету взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на Сході України» 14-15 червня 2017 року, яка відбулася в Державному закладі Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мета конференції: визначення та наукове обґрунтування тенденцій розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на сході України.

Підставою для визначення теми конференції стали яскраво виражені трансформаційні процеси, що відбуваються у змісті і технологіях вищої освіти протягом 2014–2017 рр. внаслідок військової та інформаційно-психологічної агресії на сході України з боку РФ, а також необхідність їх узагальнення.

Співорганізаторами конференції стали незмінні учасники наукових заходів – науково-педагогічні працівники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ): Будагьянц Л. М., кандидат філософських наук, доцент; Богайчук В. Ж., кандидат політичних наук; Вінтоняк В. Ф., кандидат психологічних наук.

Особливо жвавий інтерес і дискусії викликали виступи Богайчука В. Ж. «Гібридна війна як елемент реалізації імперської геополітики Російської Федерації», Будагьянц Л. М. «Національна освіта проти «гібридної зброї»: боротьба за історію».

Учасники конференції запевнили, що такими заходами ми привертаємо увагу всього світу до трагедії ХХІ століття, яку зазнала Україна внаслідок військової та інформаційної агресії РФ; закладаємо підґрунтя для осмислення й об’єктивного усвідомлення нашим суспільством та міжнародною спільнотою сутності гібридної війни та її нищівного впливу на всі сфери життя суспільства, держави й особистості; розкриваємо правду про агресора, здійснюючи таким чином протидію його войовничій пропаганді; доводимо провідну роль національної освіти, науки і виховання в боротьбі за єдність і суверенітет України.