Архів новин

« Вересень 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

НУОУ

Головні завдання університету

освітня діяльність, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, у тому числі й іноземних держав, освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відповідно до стандартів вищої освіти;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців I–VII категорій з питань воєнної безпеки та оборони держави для Міністерства оборони України, інших органів державної влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;

виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

надання іноземним громадянам освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України, спортивно-оздоровча діяльність;

розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністерства оборони України та здійснення їх експертизи;

наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;

участь у науковому супроводженні формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки та оборони, військової освіти і науки держави та поширенні наукових знань в оборонній сфері;

налагодження та розширення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науковими установами держави, військовими навчальними закладами іноземних держав;

участь у програмах дво- та багатостороннього міждержавного обміну слухачами, докторантами, ад’юнктами, науково-педагогічними та науковими працівниками, проведення спільних наукових досліджень;

залучення на договірній основі до навчально-виховного процесу провідних іноземних фахівців в установленому чинним законодавством порядку;

зовнішньоекономічна діяльність, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

фінансово-господарська діяльність;

розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної та науково-дослідної баз університету;

видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.

Освітня діяльність

Основним напрямом освітньої діяльності університету є підготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав.

Наукова і науково-технічна діяльність

Метою наукової і науково-технічної діяльності Національного університету оборони України є виконання заходів, спрямованих на вирішення проблем розвитку Збройних Сил України та практичних завдань військ (сил), розвиток воєнної науки та удосконалення навчально-виховного процесу в університеті.

Наукова і науково-технічна діяльність в університеті здійснюється за всіма її видами, основними з яких є:

  • проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень проблем національної безпеки у воєнній сфері, воєнного мистецтва, воєнної проблематики суспільних і технічних наук;
  • розроблення наукових праць (монографій, словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, довідок, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків тощо);
  • проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
  • підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та “круглих столах”;
  • розроблення проектів статутних і нормативно-правових документів, науково-методичних матеріалів;
  • патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації;
  • наукова робота слухачів.