Архів новин

« Грудень 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

НУОУ

Гуманітарний інститут

полковник Осьодло Василь Ілліч
полковник Осьодло Василь Ілліч

Начальник інституту
доктор психологічних наук, професор
полковник Осьодло
Василь Ілліч

Гуманітарний інститут (далі інститут) є одним з основних навчально-наукових підрозділів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Інститут є правонаступником Київського військового гуманітарного інституту, який було створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року № 490.

Інститут за своїм призначенням здійснює підготовку військових фахівців оперативно-тактичного рівня для органів морально-психологічного забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань України, кадрових органів, військових журналістів, юристів, педагогів вищої військової школи зі ступенем вищої освіти “магістрˮ. Крім того, науково-педагогічні працівники інституту беруть участь у підготовці фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів за всіма спеціальностями підготовки в університеті, в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації, у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів філософії та докторів наук.

Організація та забезпечення освітньої діяльності в інституті здійснюються комплексним проведенням навчальної, методичної, наукової (науково-технічної), організаційної, виховної та іншої роботи науково-педагогічними та науковими працівниками з метою виконання замовлення відповідно до стандартів вищої освіти на підготовку військових фахівців.

Основними завданнями інституту є:

підготовка за фахом слухачів, організація і науково-методичне забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку слухачів, їх атестування та управління якістю вищої освіти;

науково-методичне забезпечення організації, проведення та управління якістю освітнього процесу; підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників інституту; удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;

проведення наукових досліджень з актуальних проблем морально-психологічного забезпечення, психології і педагогіки, організації правового забезпечення військ (сил) в інтересах діяльності Збройних Сил України та підготовки військових фахівців;

дотримання у структурних підрозділах інституту трудової та військової дисципліни, недопущення подій, злочинів, грубих порушень військової дисципліни;

формування у слухачів морально-психологічних якостей, необхідних для військової служби, готовності виконувати завдання за будь-яких умов обстановки;

удосконалення навчально-матеріальної бази.

Структурно до складу інституту входять три кафедри, навчальна частина, 2 курси очної та 3 курси заочної форми навчання.

Кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)ˮ, спеціалізаціями “Військово-соціальне управлінняˮ і “Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військахˮ.

Кафедра суспільних наук здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 011 “Науки про освітуˮ, спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школиˮ.

Кафедра правового забезпечення здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 “Правоˮ, спеціалізацією “Правоˮ.