НУОУ

Інститут державного військового управління

генерал-майор Дузь-Крятченко Олександр Петрович
генерал-майор Дузь-Крятченко Олександр Петрович

Начальник інституту
державного військового управління,
кандидат військових наук, доцент
генерал-майор Дузь-Крятченко
Олександр ПетровичІнститут державного військового управління
Інститут державного військового управління

Інститут державного військового управління призначений для підготовки фахівців вищої ланки керівництва Збройних Сил України та інших військових формувань зі спеціальностей “Державне воєнне управління” та “Управління у воєнній сфері”.

Завдання:

  • організація і здійснення освітньої діяльності з галузі знань “Державне управління”, підготовки офіцерських кадрів з кваліфікацією “Професіонал державного воєнного управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-стратегічного рівня” та державних службовців І-ІV категорії з кваліфікацією “Професіонал державного управління у воєнній сфері”;
  • виховання особового складу у дусі патріотизму, поваги до Конституції України та підтримання у колективі інституту здорового морально-психологічного клімату, належного стану військової та трудової дисципліни;
  • забезпечення умов для оволодіння слухачами необхідних для службової діяльності компетенцій, знань та вмінь;
  • здійснення наукової та науково-технічної діяльності, а також підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук.