НУОУ

Науковий центр дистанційного навчання

Науковий центр дистанційного навчання призначений для впровадження сучасних технологій дистанційного навчання в освітній процес Збройних Сил України.

полковник Миколайчук Роман Антонович
полковник Миколайчук Роман Антонович

Начальник центру
полковник
Миколайчук Роман Антонович

Склад центру:

 • начальник центру;
 • науково-дослідний відділ перспектив розвитку електронних засобів навчання;
 • група апаратно-програмного забезпечення дистанційного навчання.

Основні завдання та функції наукового центру дистанційного навчання:

 • підготовка проектів нормативно-правових актів системи дистанційного навчання;
 • розроблення єдиних вимог щодо навчальних планів, програм і нормативів систем дистанційного навчання Збройних Сил України, виходячи зі стандартів вищої освіти;
 • науково-методичне супроводження процесу розвитку системи дистанційного навчання;
 • розроблення ресурсів дистанційного навчання, з урахуванням міжнародних стандартів дистанційного навчання;
 • проведення наукових досліджень щодо психологічно-педагогічних основ дистанційного навчання військових фахівців;
 • розроблення методологічних засад організації і здійснення навчального процесу за дистанційною формою або з використанням технологій дистанційного навчання; програмно-технічних засобів дистанційного навчання;
 • розроблення програм, проведення навчання та підготовки кадрів для системи дистанційного навчання;
 • участь у створенні Центрального репозиторію ресурсів дистанційного навчання системи дистанційного навчання Збройних Сил України;
 • участь у міжнародному співробітництві у галузі дистанційного навчання.

Навчально-матеріальна база центру

Наявне апаратно-програмне забезпечення центру дозволяє здійснювати весь комплекс заходів з розробки та впровадження веб-ресурсів дистанційного навчання в інтересах Збройних Сил України.

Для організації й проведення спеціалізованих курсів з науково-педагогічними та науковими працівниками щодо роботи в системі дистанційного навчання, на базі центру функціонує спеціалізований комп’ютерний клас на 20 робочих місць.

Основні керівні документи з організації дистанційного навчання

Концепція дистанційного навчання у Збройних Силах України

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466

Наказ Міністерства освіти і науки України 30.10.2013 № 1518 Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями

Підписання договору дарування комп’ютерної техніки
Підписання договору дарування комп’ютерної техніки
Зустріч з представниками Королівства Норвегії
Зустріч з представниками Королівства Норвегії
Робоча зустріч за програмою DEEP
Робоча зустріч за програмою DEEP
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання
Науковий центр дистанційного навчання