НУОУ
№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ- ження

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Шифр спеціаль- ності в раді

1

ШЕВЧУК
Василь
Петрович
(голова ради)

1933

головний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

2

СИДОРОВ Сергій Вікторович (заступник голови ради)

1961

професор кафедри оперативного мистецтва

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

3

КОЗИНЕЦЬ
Іван Павлович
(вчений секретар)

1975

професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

4

ВЄДЄНЄЄВ Дмитро
Валерійович

1967

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

5

ВРОНСЬКА Тамара Василівна

1955

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка,
викладач кафедри міжнародних відносин

Доктор історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

6

ГРИЦЮК Валерій Миколайович

1963

провідний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії

Кандидат історичних наук

Доцент

20.02.22

7

ЛИСЕНКО
Олександр Євгенович

1955

Інститут історії України НАНмУкраїни,
завідувач відділом історії України періоду Другої світової війни

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

8

НАУМЕНКО
Андрій Олегович

1968

начальник науково-дослідної лабораторії кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

9

ПЕЧЕНЮК
Ігор Степанович

1967

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях)
кафедри оперативного мистецтва

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

10

ПИЛЯВЕЦЬ
Ростислав
Іванович

1963

доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва

Кандидат історичних наук

Доцент

20.02.22

11

РЄЗНІК Володимир Ігорович

1968

доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

12

СЕГЕДА
Сергій
Павлович

1961

начальник науково-дослідного центру воєнної історії

Доктор
історичних наук

Доцент

20.02.22

13

ТОПАЛЬСЬ-КИЙ
Віктор Леонідович

1966

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, начальник науково-дослідного відділу

Кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник

20.02.22

14

ФУРМАН
Ігор Іванович

1968

начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва

Доктор історичних наук

Доцент

20.02.22

15

ХОДАНОВИЧ Олексій Леонідович

1961

Національна академія Служби безпеки України, професор кафедри теорії та історії держави і права

Кандидат історичних наук

Доцент

20.02.22

16

ЦЮРУПА
Михайло Володимирович

1949

професор кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу

Доктор філософ-ських наук

Професор

20.02.22

17

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Анатолій Степанович

1950

Національна академія внутрішніх справ,
провідний науковий співробітник

Доктор історичних наук

Професор

20.02.22

18

ЧОРНИЙ
Віталій Сергійович

1961

начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор філософських наук

Професор

20.02.22