НУОУ

Відгуки

П'ятниця, 16 грудня 2016

Відгук офіційного опонента на дисертацію Іванової Олени Анатоліївни

“Психологічні механізми саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців в особливих умовах” представлену на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, професор Лефтеров Василь Олександрович, Національний університет “Одеська юридична академія”, кафедра соціології та психології, завідувач

Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Лефтерова Василя Олександровича на дисертаційну роботу Іванової Олени Анатоліївни
П'ятниця, 16 грудня 2016

Відгук офіційного опонента на дисертацію Іванової Олени Анатоліївни

“Психологічні механізми саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців в особливих умовах” представлену на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, доцент Максименко Ксенія Сергіївна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, кафедра загальної і медичної психології та педагогіки, доцент

Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, доцента Максименко Ксенії Сергіївни на дисертаційну роботу Іванової Олени Анатоліївни