НУОУ

Відгуки

Четвер, 25 січня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Дебренюка Андрія Петровича

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ложкін Г.В., Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кафедра психології і педагогіки, професор

Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Ложкіна Г.В. на дисертаційну роботу Дебренюка Андрія Петровича
Четвер, 25 січня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Дебренюка Андрія Петровича

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Офіційний опонент:

кандидат психологічних наук, доцент Миронець С.М., Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра психології, доцент

Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента Миронця С.М. на дисертаційну роботу Дебренюка Андрія Петровича