НУОУ

Голова ради:

1. Осьодло Василь Ілліч, д.психол.н., професор, начальник, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09.

Заступник голови:

2. Алещенко Віктор Іванович, д.психол.н., професор, професор кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09.

Вчений секретар:

3. Хміляр Олег Федорович, к.психол.н., доцент, начальник кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09.

Члени ради:

4. Агаєв Назім Асафович, к.психол.н., старший науковий співробітник, начальник, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, спеціальність 19.00.09;

5. Василенко Сергій Володимирович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

6. Вітченко Андрій Олександрович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

7. Капосльоз Григорій Вікторович, к.психол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

8. Корольчук Микола Степанович, д.психол.н., професор, провідний науковий співробітник кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

9. Ложкін Георгій Володимирович, д.психол.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 19.00.09;

10. Максименко Ксенія Сергіївна, д.психол.н., доцент, доцент кафедри, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 19.00.09;

11. Невмержицький Володимир Максимович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

12. Сафін Олександр Джамільович, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 19.00.09;

13. Стасюк Василь Васильович, д.психол.н., професор, професор кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

14. Хайрулін Олег Михайлович, к.психол.н., старший науковий співробітник лабораторії, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09;

15. Чорний Віталій Сергійович, д.філос.н., професор, начальник кафедри, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 19.00.09.