НУОУ

Відгуки

П'ятниця, 08 червня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Азарова Івана Сергійовича

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

доктор педагогічних наук, професор Брюханова Н. О., Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, завідувач

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Брюханової Н. О. на дисертаційну роботу Азарова Івана Сергійовича
П'ятниця, 08 червня 2018

Відгук офіційного опонента на дисертацію Азарова Івана Сергійовича

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційний опонент:

кандидат педагогічних наук, доцент Дем'янюк Ю. А., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра прикордонної безпеки, професор

Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Дем'янюка Ю. А. на дисертаційну роботу Азарова Івана Сергійовича