НУОУ
№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ- ження

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Шифр спеціаль- ності в раді

1

ЯГУПОВ
Василь
Васильович
(голова ради)

1957

Професор кафедри суспільних наук

Доктор педагогічних наук

Професор

13.00.04

2

ВІТЧЕНКО Андрій
Олександрович (заступник голови ради)

1973

Професор кафедри суспільних наук

Доктор педагогічних наук

Професор

13.00.04

3

КРАСНИЦЬКА Ольга Володимирівна (учений секретар ради)

1989

Старший викладач кафедри суспільних наук

Кандидат
педагогічних наук

-

13.00.04

4

АЛЕЩЕНКО Віктор Іванович

1954

Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор  психологічних наук

Професор

13.00.04

5

АРТЮШИН Георгій Михайлович

1973

Національна академія Служби безпеки України, завідувач спеціальної кафедри № 12 навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України

Доктор педагогічних наук

Професор

13.00.04

6

ГАПОНЕНКО Геннадій Миколайович

1971

Доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій

Кандидат педагогічних наук

-

13.00.04

7

ЗЕЛЬНИЦЬКИЙ Андрій Миколайович

1946

Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем підготовки військових фахівців центру воєнно-стратегічних досліджень науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки

Кандидат педагогічних наук

Професор

13.00.04

8

КАЛЕНСЬКИЙ Андрій Анатолійович

1959

Інститут професійно-технічної освіти, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання

Доктор педагогічних наук

Доцент  

13.00.04

9

ЛАГОДИНСЬКИЙ Олександр Сергійович

1978

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, начальник кафедри іноземних мов

Доктор педагогічних наук

Доцент

13.00.04

10

МИКОЛАЙЧУК Роман Антонович

1972

Начальник наукового центру дистанційного навчання

Доктор технічних наук

Доцент

13.00.04

11

МОСКАЛЕНКО Алла Миколаївна

1967

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
заступник декана факультету психології з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки

Кандидат педагогічних наук

Доцент

13.00.04

12

ПЕТРАЧКОВ Олександр Валерійович

1977

Начальник навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій

Кандидат педагогічних наук

Доцент

13.00.04

13

ПРОХОРОВ
Олег Анатолійович

1966

Військовий інститут Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
заступник начальника інституту з навчальної роботи

Кандидат педагогічних наук

Доцент  

13.00.04

14

СВИСТУН Валентина Іванівна

1964

Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій

Доктор педагогічних наук

Професор

13.00.04

15

СТАСЮК
Василь Васильович

1962

Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

Доктор психологічних наук

Професор

13.00.04