Повідом про корупцію
Особливості декларування 2022
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Докторантам, ад’юнктам

Спеціальності підготовки

Докторантура

з/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Підстава для провадження

1.

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

Наказ начальника НУОУ від 30.10.2020 № 333,
Рішення Вченої ради НУОУ від 26.10.2020 № 11

2.

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

3.

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

4.

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

5.

253 Забезпечення військ (сил)

6.

255 Озброєння та військова техніка

Ад‘юнктура


№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг (з урахуванням строків навчання)

Підстава для провадження

1.

01 Освіта

011 Науки про освіту

20

Наказ МОН від 11.02.2021 №17-л

2.

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

20

Наказ МОН від 11.02.2021 №17-л

3.

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

20

Наказ МОН від 11.02.2021 №17-л

4.

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

80

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

5.

254 Забезпечення військ (сил)

40

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

6.

255 Озброєння та військова техніка

40

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

7.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

20

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

8.

08 Право

081 Право

20

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (2016 року)

1. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Науки про освіту”

2. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

4. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ступеня доктора філософії (2016 року)

1. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Науки про освіту”

2. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

4. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ступеня доктора філософії (2019 року)

(рішення Вченої ради НУОУ від 23.05.2019 протокол № 5 )

1. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Науки про освіту”

2. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

4. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (2020-2021 років)

1. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

2. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

4. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Рецензії, відгуки на освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (2020-2021 років)

1. Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

2. Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

4. Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Рецензії, відгуки на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Навчальні плани третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (2020-2021 років)

1. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

2. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

4. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Відомості про самооцінювання освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (2020-2021 років)

1. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

2. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 “Психологія”

3. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

4. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”

5. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”

6. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

Нормативні документи

1. Закон України “Про вищу освіту”

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3. Постанова КМУ від 23.03.2016 № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти”

4. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про присудження ступеня доктора філософії”

5. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

6. Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”

7. Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

9. Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

10. Накази Міністерства освіти і науки України від 11.02.2021 № 17-л та від 22.02.2021 № 19-л

11. Наказ начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського від 30.10.2020 № 333 “Про відкриття докторантури в університеті”

12. Методичні рекомендації щодо організації і проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, затверджені наказом начальника університету від 09.01.2020 № 4

13. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затверджені рішенням Вченої ради університету, протокол № 3 від 29.03.2021

14. Уточнений графік-календар експертизи та захисту дисертацій ад'юнктів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, затверджений начальником університету 22.04.2020

15. Графік-календар підготовки ад‘юнктів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

16. Положення про організацію підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні (доктора філософії)

17. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації в дисертаціях, наукових, навчально-методичних працях, що розробляються в університеті, затверджено наказом начальника університету від 25.06.2021 № 198

18. Постанова КМУ від 26.08.2021 № 987 “Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації”

19. Постанова КМУ від 17.11.2021 № 1197 “Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів”

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача
Назва дисертації, галузь знань, спеціальність
Спеціалізована вчена рада, дата та номер наказа МОН про створення, галузь знань, спеціальність
Склад ради
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відеозапис захисту
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгуки опонентів
Каменюк Юлія Вікторівна

Психологічні чинники формування патріотизму особистості військовослужбовця у Збройних Силах України, 05 – Соціальні та поведінкові науки, 053 – Психологія
ДФ 26.709.025 №1136 від 26.10.2021 року

Голова ради: Осьодло Василь Ілліч,
Начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор психологічних наук, професор.

Рецензент: Хміляр Олег Федорович,
Начальник кафедри суспільних наук гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор психологічних наук, професор.

Рецензент: Кримець Людмила Володимирівна,
Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Опонент: Мілорадова Наталя Едуардівна,
Професор кафедри педагогіки та психології факультету №3 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, доцент.

Опонент: Перепелюк Тетяна Дмитрівна,
Доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат психологічних наук, доцент.

Лисенко Дмитро Павлович

Психологічні особливості розвитку довіри в системі взаємин “командир – підлеглий” у бойових умовах, 05 – Соціальні та поведінкові науки, 053 – Психологія
ДФ 26.709.011 №237 від 19.02.2021 року

Голова ради: Осьодло Василь Ілліч,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, начальник гуманітарного інституту, доктор психологічних наук, професор.

Рецензент: Хміляр Олег Федорович,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, начальник кафедри суспільних наук, доктор психологічних наук, доцент.

Рецензент: Ковальчук Олександр Петрович,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, заступник начальника кафедри суспільних наук, кандидат психологічних наук.

Опонент: Кокун Олег Матвійович,
Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, заступник директора з науково-інноваційної роботи, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Опонент: Агаєв Назім Асафович,
Міністерство оборони України, директор департаменту соціального та гуманітарного забезпечення, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Підопригора Ігор Іванович

Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992–2014 роках, 25 – Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, 254 – Забезпечення військ (сил)
ДФ.26.709.015 від 30.04.2021 року

Голова ради: Сегеда Сергій Павлович,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, начальник науково-дослідного центру воєнної історії, доктор історичних наук, доцент.

Рецензент: Осьодло Василь Ілліч,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, начальник гуманітарного інституту, доктор психологічних наук, професор.

Рецензент: Грицюк Валерій Миколайович,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії, кандидат історичних наук, доцент.

Опонент: Лисенко Олександр Євгенович,
Інститут історії України Національної академії наук України, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни, доктор історичних наук, професор.

Опонент: Стародубець Галина Миколаївна,
заклад вищої освіти “Житомирський державний університет імені Івана Франка”, завідувачка кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

Арістархова Маргарита Сергіївна

Розвиток іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, 01-Освіта/педагогіка, 011-Освітні, педагогічні науки
ДФ 26.709.009 №1555 від 24.12.2020 року

Голова ради: Тимчук Лариса Іванівна,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, провідний науковий співробітник науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Рецензент: Свистун Валентина Іванівна,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, доктор педагогічних наук, професор.

Рецензент: Олійник Леонід Віталійович,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, начальник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої діяльності, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Опонент: Блощинський Ігор Григорович,
вищий військовий навчальний заклад “Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького”, начальник кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор.

Опонент: Нітенко Ольга Валеріївна,
вищий військовий навчальний заклад “Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка”, професор кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор.

Костів Сергій Федорович

Розвиток психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти, 01-Освіта/педагогіка, 011-Освітні, педагогічні науки
ДФ 26.709.008 №1392 від 09.11.2020 року

Голова ради: Свистун Валентина Іванівна,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, доктор педагогічних наук, професор.

Рецензент: Височіна Надія Леонідівна,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії наукового супроводження розроблення нормативів та стандартів фізичної підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, доктор наук з фізичного виховання і спорту.

Рецензент: Олійник Леонід Віталійович,
вищий військовий навчальний заклад “Національний університет оборони України імені Івана Черняховського”, начальник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої діяльності, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Опонент: Сущенко Андрій Віталійович,
заклад вищої освіти “Класичний приватний університет”, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.

Опонент: Пронтенко Костянтин Віталійович,
вищий військовий навчальний заклад “Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова”, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, доктор педагогічних наук, професор.Відеозапис захисту
Лойшин Анатолій Анатолійович

Обґрунтування рекомендацій з оцінки ефективності системи внутрішнього контролю установи Міністерства оборони України, 25-військові науки, національна безпека, безпека державного кордону, 254-забезпечення військ
ДФ 26.709.007

Голова ради: Волошенко Антоніна Віталіївна,
вищий військовий навчальний заклад "Національний університет оборони України імені Івана Черняховського", головний науковий співробітник наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, доктор економічних наук, доцент.

Рецензент: Биченков Василь Васильович,
вищий військовий навчальний заклад "Національний університет оборони України імені Івана Черняховського", заступник начальника Центру воєнно-стратегічних досліджень, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Рецензент: Луцик Юлія Олександрівна,
вищий військовий навчальний заклад "Національний університет оборони України імені Івана Черняховського", начальник кафедри економіки та фінансового забезпечення, кандидат економічних наук.

Опонент: Ульянов Костянтин Євгенович,
ТОВ “Аудиторська фірма “Crow Ukraine”, аудитор, кандидат економічних наук.

Опонент: Бегма Віталій Миколайович,
Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник відділу воєнно-технічної та оборонно-промислової політики, доктор економічних наук, професор.Відеозапис захисту
Москальов Ігор Олександрович

Психологічні особливості розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів, 05-соціальні та поведінкові науки, 053-психологія
ДФ 26.709.006 № 484 від 08.04.2020 року

Голова ради: Осьодло Василь Ілліч,
вищий військовий навчальний заклад "Національний університет оборони України імені Івана Черняховського", начальник Гуманітарного інституту, доктор психологічних наук, професор.

Рецензент: Височіна Надія Леонідівна,
вищий військовий навчальний заклад "Національний університет оборони України імені Івана Черняховського", провідний науковий співробітник, доктор наук з фізичного виховання та спорту.

Рецензент: Курбан Володимир Арсенійович,
вищий військовий навчальний заклад "Національний університет оборони України імені Івана Черняховського", заступник начальника науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, кандидат військових наук.

Опонент: Кокун Олег Матвійович,
науково-дослідна установа "Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України", заступник директора інституту з науково-інноваційної роботи, доктор психологічних наук, професор.

Опонент: Помиткіна Любов Віталіївна,
заклад вищої освіти "Національний авіаційний університет", завідувач кафедри авіаційної психології, доктор психологічних наук, професор.Відеозапис захисту

Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертації
Відгуки опонентів
Автореферат
Дисертація
Спеціалізована вчена рада
Шевченко Олексій Миколайович

“Розвиток та застосування запалювальної зброї у ХХ-ХХІ століттях”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, доцент, начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Фурман Ігор Іванович
Кандидат військових наук, старший науковий співробітник Коваль Володимир Валерійович
К 26.709.04
Бідний Віталій Анатолійович

“Створення та розвиток системи воєнно - історичної роботи у Збройних силах України (1991-2020 рр.)”

Доктор історичних наук, доцент Фурман Ігор Іванович, начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Фуртес Олексій Олександрович
К 26.709.04
Фурс Олег Йосипович

“Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор Грибенюк Геннадій Сергійович
Кандидат психологічних наук Литвинчук Михайло Юрійович
К 26.709.05
Дрок Людмила Володимирівна

“Комплектування офіцерським складом  Збройних Сил України (1991–2016 рр.): історико-статистичний аналіз”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, доцент Автушенко Ірина Борисівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету
Кандидат історичних наук Вавілова Надія Вікторівна, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку військової освіти Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
К 26.709.04
Пашкова Ольга Олегівна

“Військово - патріотичне виховання курсантів вищих навчальних закладів України (1991-2019)”, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Оксана Салата
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Скрябін
К 26.709.04
Кучерява Тетяна Олександрівна

“Психологічні особливості надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України О.Д. Сафін, завідувач кафедрою психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Кандидат психологічних наук Максим Кузьменко, начальник науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України
К 26.709.05
Туз Олександр Сергійович

“Психологічна готовність керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України до управління в умовах змін”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України О.Д. Сафін, завідувач кафедрою психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Кандидат психологічних наук, доцент Хуртенко О.В., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
К 26.709.05
Гайдарли Григорій Сидорович

Розмінування території і об'єктів інженерними підрозділами Збройних сил України  у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992-2018) 

 

Доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Коцюруба Володимир Іванович
Кандидат історичних наук, доцент Кривозюк Леонід Петрович
К 26.709.04
Красота Ігор Васильович

Інженерні війська Збройних сил України: розбудова та застосування (1992–2018 рр.)

доктор історичних наук Карпов Віктор Васильович
кандидат історичних наук, доцент Колос Руслан Леонідович
К 26.709.04
Тракалюк Олег Леонідович

“Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних Сил України у системі післядипломної освіти”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор полковник Георгій Артюшин, завідувач спеціальної кафедри № 12 навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії СБУ
Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Маслій Олег Миколайович, заступник начальника Військової академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу Військової академії (м. Одеса)
К 26.709.06
Усього захистів: 30