Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Докторантам, ад’юнктам

Захист дисертацій

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертації
Відгуки опонентів
Автореферат
Дисертація
Спеціалізована вчена рада
Мітягін Олег Олександрович

“Охорона оперативного і військового тилу Червоної армії та Вермахту на території України (1941–1944 рр.)”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної освіти, науки і техніки Національної наукової сільськогосподарської Бібліотеки НААН України Шевченко В.Ф.
Професор кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України кандидат історичних наук, доцент О.Л. Ходанович
К 26.709.04
Чірікалов Олексій Сергійович

“Евакуація військ (сил) на Чорному морі у роки Другої світової війни”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка О.О. Салата
Учений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, кандидат історичних наук В.М. Сімперович
К 26.709.04
Кузіна Вікторія Дмитрівна

“Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор Лефтеров В.О., Національний університет "Одеська юридична академія", кафедра соціології та психології, завідувач
Кандидат психологічних наук, доцент Мілорадова Н.Е., Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та психології факультету №3, професор
К 26.709.05
Дебренюк Андрій Петрович

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ложкін Г.В., Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кафедра психології і педагогіки, професор
Кандидат психологічних наук, доцент Миронець С.М., Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра психології, доцент
К 26.709.05
Крикун Вікторія Дмитрівна

“Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник
Кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач
К 26.709.06
Застело Ольга В’ячеславівна

“Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник
Кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач
К 26.709.06
Азаров Іван Сергійович

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Брюханова Н. О., Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, завідувач
Кандидат педагогічних наук, доцент Дем'янюк Ю. А., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра прикордонної безпеки, професор
К 26.709.06
Усього захистів: 17