Докторантам, ад’юнктам

Анонси захистів дисертацій
28.02.2019
ЗУБОВСЬКИЙ Дмитро Сергійович

04 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації ЗУБОВСЬКОГО ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА на тему “Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період”

Спеціальність 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор психологічних наук, професор Приходько Ігор Іванович, Національна академія Національної гвардії України, науково-дослідний центр службово-бойової діяльності, начальник

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Агаєв Назім Асафович, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, начальник

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та на сайті університету.

28.02.2019
КАРАЧИНСЬКИЙ Олексій Аркадійович

04 квітня 2019 року о 16 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації КАРАЧИНСЬКОГО ОЛЕКСІЯ АРКАДІЙОВИЧА на тему “Трансформація смислових структур особистості комбатантів у реабілітаційний період”

Спеціальність 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор психологічних наук, професор Тімченко Олександр Володимирович, Національний університет цивільного захисту України, лабораторія екстремальної та кризової психології, головний науковий співробітник

кандидат психологічних наук, доцент Хуртенко Оксана Вікторівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання, доцент

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та на сайті університету.

22.03.2019
ШАЛИГІНА Наталя Петрівна

25 квітня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист Шалигіною Наталією Петрівною дисертації з теми “Розвиток комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Блощинський Ігор Григорович, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький);

Тарасенко Світлана Мефодіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов (Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Захист дисертацій

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертації
Відгуки опонентів
Автореферат
Дисертація
Спеціалізована вчена рада
Чірікалов Олексій Сергійович

“Евакуація військ (сил) на Чорному морі у роки Другої світової війни”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка О.О. Салата
Учений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, кандидат історичних наук В.М. Сімперович
К 26.709.04
Кузіна Вікторія Дмитрівна

“Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор Лефтеров В.О., Національний університет "Одеська юридична академія", кафедра соціології та психології, завідувач
Кандидат психологічних наук, доцент Мілорадова Н.Е., Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та психології факультету №3, професор
К 26.709.05
Дебренюк Андрій Петрович

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ложкін Г.В., Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кафедра психології і педагогіки, професор
Кандидат психологічних наук, доцент Миронець С.М., Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра психології, доцент
К 26.709.05
Крикун Вікторія Дмитрівна

“Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник
Кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач
К 26.709.06
Застело Ольга В’ячеславівна

“Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник
Кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач
К 26.709.06
Азаров Іван Сергійович

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Брюханова Н. О., Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, завідувач
Кандидат педагогічних наук, доцент Дем'янюк Ю. А., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра прикордонної безпеки, професор
К 26.709.06
Усього захистів: 16