Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Журнал заснований у 2008 році.
Журнал зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20490-10290ПР).
Журнал видається українською, англійською та російською мовами.
Журнал виходить 3 рази на рік.

Наукове фахове видання України в галузях “технічні науки” та “військові науки” з 2009 року. (Історія)

Журнал індексується у наукометричних базах даних:

Citefactor

Google Academy

Index Copernicus

The Journals Impact Factor

Журнал представлений у наступних базах даних:

Bielefeld Academic Search Engine

Research Bible

WorldCat

Журнал внесений до каталогів бібліотек:

Vernadsky National Library of Ukraine

На сторінках журналу розглядаються такі питання:

1. Теоретичні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.
2. Критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, живучості інформаційних технологій і систем. 
3. Принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері безпеки і оборони.
4. Дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління у сфері безпеки та оборони.
5. Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони.
6. Збереження, розвиток і трансформація культурно-мовної спадщини в інтерактивному дискурсі у контексті інформаційної безпеки держави.
7. Глобалізація, полілогічність та інтерактивність як філософське підґрунтя розвитку інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.
8. Інтелектуальні освітні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Проблеми сумісності і взаємодії технологій навчання.
9. Сучасні підходи до проектування розподілених інтелектуальних систем для освіти і науки.
10. Військово-теоретичні проблеми.

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
Вимоги до оформлення статей
Шаблон статті

Адреса редакції:

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,

Інститут інформаційних технологій,

Повітрофлотський проспект, 28, Київ, 03049.

Контактний телефон редакції: (044)-271-09-44.

Головний редактор

Oleksandr Y. Permiakov, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Заступник головного редактора

Vitalii A. Savchenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Члени редколегії

Borys L. Butvin, Міністерство оборони України, Україна

Piotr Gawliczek, Національний університет оборони, Польща

Hryhorii A. Drobakha, Національна академія Національної гвардії України, Україна

Serhii Y. Zhuk, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Oleksii M. Zahorka, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Ivan S. Katerynchuk, Національна академія Державної прикордонної служби України, Україна

Larysa F. Kompantseva, Національна академія Служби безпеки України, Україна

Viacheslav O. Kosevtsov, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Yurii V. Kravchenko, Державний університет телекомунікацій, Україна

Anatolii A. Lobanov, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Oleksandr V. Potii, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Aaron Presnall, Інститут Джефферсона, США

Yurii Y. Repilo, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Askhat N. Ryspaiev, Національний університет оборони імені Першого Президента Республіки Казахстан - Лідера Нації, Казахстан

Ihor S. Romanchenko, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Україна

Ihor V. Ruban, Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, Україна

Viacheslav V. Riabtsev, Європейський університет, Україна

Bohdan Y. Semon, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Vasyl M. Servatiuk, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Vladyslav H. Solonnikov, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Vasyl M. Telelym, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Philipp Fluri, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами, Швейцарія

Viktor L. Shevchenko, Державний університет телекомунікацій, Україна

Volodymyr M. Shemaiev, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Goran Shimic, Військова академія Республіки Сербія, Сербія

Відповідальний секретар

Maksym H. Tyshchenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

Усього видань: 1