Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Воєнно-історичний вісник

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Рік заснування: 2011 р.

Реєстрація: Державна реєстраційна служба України (свідоцтво КВ № 17864-6724Р).

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

 

Тематична спрямованість журналу:

проблеми методології воєнно-історичної науки; історії війн, окремих воєнних кампаній та будівництва, бойової, організаційної мобілізаційної підготовки, військового управління, всебічного забезпечення воєнних (бойових) дій та бойового застосування збройних сил, їх видів і родів військ, інших силових структур; розвиток законів, закономірностей, принципів, форм і способів збройної боротьби; військової історії України.

 

На сторінках збірника наукових праць “Воєнно-історичний вісник” розглядаються такі питання:

1. Розробка проблем методології воєнно-історичної науки;

2. Історія війн, окремих воєнних кампаній, операцій;

3. Історичний досвід будівництва, бойової, організаційної і мобілізаційної підготовки, військового управління, всебічного забезпечення воєнних (бойових) дій та бойового застосування збройних сил, їх видів і родів військ, інших силових структур;

4. Історичний розвиток законів, закономірностей, принципів, форм і способів збройної боротьби – воєнної стратегії, оперативного мистецтва, тактики;

5. Історія розвитку озброєнь, військової техніки, воєнної економіки, тилового і технічного забезпечення, оборонно-промислового комплексу, фортифікації і оборонного будівництва, організації збройних формувань, армії і флоту, військових органів та установ, військових навчальних закладів;

6. Історичний розвиток воєнних доктрин, напрямків геополітичної стратегії, концепцій міжнародної та національної безпеки;

7. Історичний досвід комплектування збройних сил, всебічної підготовки військ (сил), організації військової освіти, підготовки військових кадрів;

8. Історичні військові аспекти зовнішньополітичної діяльності та міжнародного військового співробітництва;

9. Історичний досвід застосування збройних сил у локальних війнах, збройних конфліктах, антитерористичних та миротворчих операціях;

10. Історія діяльності військових спецлужб, інших силових структур;

11. Історичний досвід ведення інформаційної та психологічної боротьби;

12. Військова діяльність видатних діячів, військова біографістика;

13. Історичний досвід діяльності державних органів влади, політичних партій, громадсько-суспільних рухів та організацій у військовій сфері;

14. Історичні аспекти воєнної археології, військово-музейної справи, військової преси і журналістики, воєнної статистики, історіографії і джерелознавства, мемуаристики, військової геральдики, уніформістики;

15. Історичний досвід організації морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил), шефських зв’язків з громадськістю.

16. Історичний досвід застосування сил безпеки і оборони в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил;

17. Підготовка військових фахівців: історичний досвід.

Воєнно-історичний вісник
Вимоги до оформлення статті

Адреса редакції:

Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського,
Науково-дослідний центр воєнної історії,
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корп. 14, Київ, 03186.
Контактний телефон редакції: (044) 271-09-47.

Електронна адреса редакції: voyen_ist@ukr.net

Редактор:
ШЕВЧУК Василь Петрович, д.і.н., професор
Заступник редактора – відповідальний секретар за випуск:
ГОРЄЛОВ Володимир Іванович, к.і.н.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Вєдєнєєв Д. В., доктор історичних наук, професор
Капелюшний В. П., доктор історичних наук, професор
Карпов В. В., доктор історичних наук
Лисенко О. Є., доктор історичних наук, професор (заступник голови)
Мухамеджанова С. Ш., доктор історичних наук, професор (Республіка Казахстан)
Потильчак О. В., доктор історичних наук, професор
Сидоров C. В., доктор історичних наук, професор
Франц М., доктор габілітований, професор (Республіка Польща)
Фурман І. І., доктор історичних наук, доцент (заступник голови)
Шевчук В. П., доктор історичних наук, професор (голова)
Телелим В. М., доктор військових наук, професор
Семон Б. Й., доктор технічних наук, професор
Вайченоніс Й., доктор філософії, професор (Республіка Литва)
Чорний В. С., доктор філософських наук, професор
Грицюк В. М., кандидат історичних наук, доцент
Даценко О. М., кандидат історичних наук, доцент
Пилявець Р. І., кандидат історичних наук, доцент
Рєзнік В. І., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Горєлов В. І., кандидат історичних наук