Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

  • >
  • >
  • Освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

Освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

Освітні, педагогічні науки
Психологія
Право
Комп'ютерні науки
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека
Фізична культура і спорт
Інформаційні системи та технології

Рецензії, відгуки на освітньо-наукові програми

Освітні, педагогічні науки
Психологія
Право
Комп'ютерні науки
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека
Фізична культура і спорт
Інформаційні системи та технології

Навчальні плани за освітньо-науковими програмами

Освітні, педагогічні науки
Психологія
Право
Комп'ютерні науки
Військове управління (за видами збройних сил)
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)” (2016 року)
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)” (2019 року)
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)” (2020-2021 років) Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”, форма навчання денна, очна (2022 року) Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”, форма навчання заочна (2022 року)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” (2016 року)
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” (2019 року)
Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” (2020-2021 років) Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”, форма навчання денна, очна (2022 року) Навчальний план третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”, форма навчання заочна (2022 року)
Цивільна безпека
Фізична культура і спорт

Силабуси дисциплін

Освітні, педагогічні науки

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

2. ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА

3. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

5. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

6. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

7. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВВНЗ

8. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

9. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

10. МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

11. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ

12. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОВО-МЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

13. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА

14. ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

15. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ДЕСТРУКЦІЇ ВИКЛАДАЧА

16. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ

17. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Психологія

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

5. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

6. ПСИХОЛОГIЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТI

7. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТУЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

8. ПСИХОЛОГІЯ БОЮ

9. ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

10. ПСИХОЛОГІЯ КОМАНДНОЇ РОБОТИ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА

11. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ДЕСТРУКЦІЇ

12. ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

13. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

14. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

15. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

16. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

17. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

18. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

19. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

20. ПСИХОЛОГІЯ ВІЙСЬКОГО ЛІДЕРСТВА

Право

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИЛАХ ОБОРОНИ

3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

6. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

7. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

8. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

9. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

11. ОСНОВИ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА

12. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОВО-МЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

13. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

14. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

15. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

16. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

17. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Інформаційні системи та технології
Військове управління (за видами збройних сил)

1. ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ В ОПЕРАЦІЇ СИЛ ОБОРОНИ

2. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПАКЕТИ (ПРОГРАМИ)

5. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

6. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. МИСТЕЦТВО ОБ`ЄДНАНОГО КЕРІВНИЦТВА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ОПЕРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ, АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРОПОЗИЦІЙ, ДОПОВІДЕЙ

9. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ - ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД

10. ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

11. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОВО-МЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

12. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

13. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

14. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

15. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека
Фізична культура і спорт

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

2. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

4. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

5. МЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

6. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

7. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

8. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ

9. ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПОШУК У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

10. ПРИКЛАДНІ МЕТОДИ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДОСЛІДЖЕНЬ

11. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

12. ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СФЕРІ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Відомості про самооцінювання освітньо-наукових програм

Освітні, педагогічні науки
Психологія
Право
Комп'ютерні науки
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека

Акредитація освітньо-наукових програм

Освітні, педагогічні науки
Психологія
Право
Комп’ютерні науки
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Цивільна безпека