Спеціалізовані вчені ради

З метою атестації науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті створені та діють спеціалізовані вчені ради:

СРД 26.709.01 – докторська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.13.06 – інформаційні технології;
  • 20.02.14 – озброєння і військова техніка,

СРД 26.709.02 – докторська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора військових наук за спеціальностями:

  • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
  • 20.01.05 – будівництво Збройних Сил,

СРК 26.709.03 – кандидатська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальностями:

  • 20.01.01 – воєнне мистецтво;

СРД 26.709.12 – докторська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

  • 21.02.03 – цивільний захист;
  • 21.06.01 – екологічна безпека,

К 26.709.04, якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю

  • 20.02.22 – військова історія,

К 26.709.05, якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю

  • 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах,

К 26.709.06, якій надано право прийняття до розгляду та проводення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педадогічних наук за спеціальністю

  • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Захист дисертацій

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертації
Відгуки опонентів
Автореферат
Дисертація
Спеціалізована вчена рада
Шалигіна Наталя Петрівна

“Розвиток комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

К 26.709.06
Карачинський Олексій Аркадійович

“Трансформація смислових структур особистості комбатантів у реабілітаційний період”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

К 26.709.05
Зубовський Дмитро Сергійович

“Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

К 26.709.05
Лухтан Андрій Іванович

“Міжнародне військове співробітництво України (1991 – 2013 рр.)”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кудряченко Андрій Іванович, директор (Державна установа “Інститут всесвітньої історії НАН України”)
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Недзельський Юрій Олексійович, викладач кафедри (Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка)
К 26.709.04
П’янківська Людмила Володимирівна

“Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів вищих навчальних закладів МВС України”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор Клименко Віктор Васильович, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія вікової психофізіології, головний науковий співробітник
Кандидат психологічних наук, доцент Мілорадова Наталя Едуардівна, Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та психології, професор
К 26.709.05
Вербин Назарій Борисович

“Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Сущенко А. В., Класичний приватний університет, кафедра освіти та управління навчальним закладом, завідувач
Кандидат педагогічних наук Чудик А. В., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра фізичної підготовки та особистої безпеки, доцент
К 26.709.06
Кидонь Володимир Іванович

“Київська наступальна операція 1943 року: історіографія”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни, Інституту історії України НАНУ доктор історичних наук, професор О.Є. Лисенко
Учений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, кандидат історичних наук В.М. Сімперович
К 26.709.04
Фролов Сергій Миколайович

“Створення та розвиток частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту (1953 - 1992 рр.)”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук Карпов В.В., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, кафедра мистецтвознавчої експертизи, завідувач кафедри
Кандидат історичних наук, доцент Жарков Я.М., Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра зарубіжної воєнної інформації військового гуманітарно-лінгвістичного факультету, начальник кафедри
К 26.709.04
Лісов Олександр Сергійович

“Новітня вітчизняна історіографія створення та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 роках”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Проректор з наукової роботи Університету економіки та права "КРОК" доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України В.С. Сідак
Старший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАНУ, кандидат історичних наук, доцент О.Г. Бажан
К 26.709.04
Мітягін Олег Олександрович

“Охорона оперативного і військового тилу Червоної армії та Вермахту на території України (1941–1944 рр.)”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної освіти, науки і техніки Національної наукової сільськогосподарської Бібліотеки НААН України Шевченко В.Ф.
Професор кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України кандидат історичних наук, доцент О.Л. Ходанович
К 26.709.04
Усього захистів: 16
Анонс захистів дисертацій
22.03.2019
25 квітня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
28.02.2019
04 квітня 2019 року о 16 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
28.02.2019
04 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.