Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Спеціалізовані вчені ради

З метою атестації науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті створені та діють спеціалізовані вчені ради:

СРД 26.709.01 – докторська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями:

  • 05.13.06 – інформаційні технології;
  • 20.02.14 – озброєння і військова техніка,

СРД 26.709.02 – докторська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора військових наук за спеціальностями:

  • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
  • 20.01.05 – будівництво Збройних Сил,

СРК 26.709.03 – кандидатська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальностями:

  • 20.01.01 – воєнне мистецтво;

СРД 26.709.12 – докторська (закрита), якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

  • 21.02.03 – цивільний захист;
  • 21.06.01 – екологічна безпека,

К 26.709.04, якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю

  • 20.02.22 – військова історія,

К 26.709.05, якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю

  • 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах,

К 26.709.06, якій надано право прийняття до розгляду та проводення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педадогічних наук за спеціальністю

  • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Захист дисертацій

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертації
Відгуки опонентів
Автореферат
Дисертація
Спеціалізована вчена рада
Чірікалов Олексій Сергійович

“Евакуація військ (сил) на Чорному морі у роки Другої світової війни”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка О.О. Салата
Учений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, кандидат історичних наук В.М. Сімперович
К 26.709.04
Кузіна Вікторія Дмитрівна

“Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор Лефтеров В.О., Національний університет "Одеська юридична академія", кафедра соціології та психології, завідувач
Кандидат психологічних наук, доцент Мілорадова Н.Е., Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра педагогіки та психології факультету №3, професор
К 26.709.05
Дебренюк Андрій Петрович

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

Доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ложкін Г.В., Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кафедра психології і педагогіки, професор
Кандидат психологічних наук, доцент Миронець С.М., Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра психології, доцент
К 26.709.05
Крикун Вікторія Дмитрівна

“Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник
Кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач
К 26.709.06
Застело Ольга В’ячеславівна

“Розвиток діагностичної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Лагодинський О. С., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, кафедра іноземних мов, начальник
Кандидат педагогічних наук Бец І. О., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, старший викладач
К 26.709.06
Азаров Іван Сергійович

“Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доктор педагогічних наук, професор Брюханова Н. О., Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти, завідувач
Кандидат педагогічних наук, доцент Дем'янюк Ю. А., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, кафедра прикордонної безпеки, професор
К 26.709.06
Усього захистів: 16