КАРАЧИНСЬКИЙ Олексій Аркадійович

04 квітня 2019 року о 16 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації КАРАЧИНСЬКОГО ОЛЕКСІЯ АРКАДІЙОВИЧА на тему “Трансформація смислових структур особистості комбатантів у реабілітаційний період”

Спеціальність 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор психологічних наук, професор Тімченко Олександр Володимирович, Національний університет цивільного захисту України, лабораторія екстремальної та кризової психології, головний науковий співробітник

кандидат психологічних наук, доцент Хуртенко Оксана Вікторівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання, доцент

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та на сайті університету.