Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

ПЕЧЕНЮК Святослав Ігорович

18 грудня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.04 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації ПЕЧЕНЮКОМ Святославом Ігоровичем на тему “Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій половині ХХ століття”

Спеціальність 20.02.22 – військова історія.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор військових наук, професор, Репіло Юрій Євгенович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, професор кафедри ракетних військ і артилерії;

кандидат історичних наук, доцент Кривизюк Леонід Петрович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, провідний науковий співробітник Наукового центру Сухопутних військ.

З дисертаціями можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та на сайті університету.