Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

ШАЛИГІНА Наталя Петрівна

25 квітня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист Шалигіною Наталією Петрівною дисертації з теми “Розвиток комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Блощинський Ігор Григорович, доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри перекладу факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький);

Тарасенко Світлана Мефодіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов (Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.