Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

ТРАКАЛЮК Олег Леонідович

30 жовтня 2020 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист Тракалюком Олегом Леонідовичем дисертації з теми “Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних Сил України у системі післядипломної освіти”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Артюшин Георгій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач спеціальної кафедри № 12 навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України Національної академії Служби безпеки України;

Маслій Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Військової академії (м. Одеса) з навчальної роботи – начальник навчального відділу.

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.