Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

ТУЗ Олександр Сергійович

24 березня 2021 року о 11 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації ТУЗА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА на тему “Психологічна готовність керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України до управління в умовах змін”

Спеціальність 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор психологічних наук, професор, Сафін Олександр Джамільович, Уманський державний університет імені Павла Тичини, кафедра психології, завідувач;

кандидат психологічних наук, доцент, Хуртенко Оксана Вікторівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра теорії і методики фізичного виховання, доцент;

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та на сайті електронної бібліотеки університету.