Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

ЯЦИНО Олег Валентинович

30 серпня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист Яцино Олегом Валентиновичем дисертації з теми “Система підвищення кваліфікації служб персоналу Збройних сил США”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Артюшин Георгій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач спеціальної кафедри № 12 навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України (Національна академія Служби безпеки України)

Овчарук Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.