Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

ЗАЇКА Людмила Анатоліївна

27 грудня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист Заїкою Людмилою Анатоліївною дисертації з теми “Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

Каленський Андрій Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент,  завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;

Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.