Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Електронні версії видання доступні за адресою:

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Журнал заснований у 2008 році.
Журнал зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20490-10290ПР).
Журнал видається українською, англійською та російською мовами.
Журнал виходить 3 рази на рік.

Наукове фахове видання України в галузях “технічні науки” та “військові науки” з 2009 року. (Історія)

Журнал індексується у наукометричних базах даних:

Citefactor

Google Academy

Index Copernicus

The Journals Impact Factor

Журнал представлений у наступних базах даних:

Bielefeld Academic Search Engine

Research Bible

WorldCat

Журнал внесений до каталогів бібліотек:

Vernadsky National Library of Ukraine

На сторінках журналу розглядаються такі питання:

1. Теоретичні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.
2. Критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, живучості інформаційних технологій і систем. 
3. Принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері безпеки і оборони.
4. Дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління у сфері безпеки та оборони.
5. Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони.
6. Збереження, розвиток і трансформація культурно-мовної спадщини в інтерактивному дискурсі у контексті інформаційної безпеки держави.
7. Глобалізація, полілогічність та інтерактивність як філософське підґрунтя розвитку інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.
8. Інтелектуальні освітні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Проблеми сумісності і взаємодії технологій навчання.
9. Сучасні підходи до проектування розподілених інтелектуальних систем для освіти і науки.
10. Військово-теоретичні проблеми.

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
Вимоги до оформлення статті
Шаблон оформлення статті

Адреса редакції:

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,

Інститут інформаційних технологій,

Повітрофлотський проспект, 28, Київ, 03049.

Контактний телефон редакції: (044)-271-09-44.

Електронні версії видання доступні за адресою: http://sit.nuou.org.ua