Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Воєнно-історичний вісник

Електронні версії видання доступні за адресою:

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Рік заснування: 2011 р.

Реєстрація: Державна реєстраційна служба України (свідоцтво КВ № 17864-6724Р).

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

 

Основні тематичні напрями журналу:

розвиток методології воєнно-історичної науки;

вивчення історії війн, окремих воєнних кампаній та операцій;

дослідження досвіду будівництва, бойової, організаційної і мобілізаційної підготовки, військового управління, всебічного забезпечення воєнних (бойових) дій та бойового застосування збройних сил, їх видів і родів військ;

студіювання принципів, форм і способів збройної боротьби – воєнної стратегії та інші.

Воєнно-історичний вісник
Вимоги до рукописів авторських праць

Адреса редакції:

Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського,
Науково-дослідний центр воєнної історії,
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корп. 14, Київ, 03186.
Контактний телефон редакції: (044) 271-09-47.

Електронна адреса редакції: voyen_ist@ukr.net

Редактор:
ВЄДЄНЄЄВ Д. В., доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар за випуск:
ГОРЄЛОВ Володимир Іванович, к.і.н.

Контактний телефон відповідального секретаря: 096-294-83-54.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Вєдєнєєв Д. В., доктор історичних наук, професор
Карпов В. В., доктор історичних наук
Машталір В. В., доктор історичних наук, доцент
Потильчак О. В., доктор історичних наук, професор
Сидоров C. В., доктор історичних наук, професор
Шевчук В. П., доктор історичних наук, професор
Бінар А., Ph.D. (Чеська Республіка)
Черемісін О. В., доктор історичних наук, доцент
Чорний В. С., доктор філософських наук, професор
Грицюк В. М., кандидат історичних наук, доцент
Павловська С. В., кандидат історичних наук, старший дослідник
Пилявець Р. І., кандидат історичних наук, доцент
Трофімович Л. В., кандидат історичних наук, доцент
Горєлов В. І., кандидат історичних наук
Перга Ю. М., кандидат історичних наук

Електронні версії видання доступні за адресою: http://viv.nuou.org.ua