Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Військова освіта

Електронні версії видання доступні за адресою:

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Збірник наукових праць “Військова освіта” заснований у 1992 році.

Збірник наукових праць “Військова освіта” зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20600-10400 ПР).

Збірник наукових праць “Військова освіта” видається українською та англійською мовами.

Збірник наукових праць “Військова освіта” виходить 2 рази на рік.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. № 153). ISSN 2617-1775

 

На сторінках збірника наукових праць “Військова освіта” розглядаються такі питання:

 • проблеми та перспективи розвитку військової освіти;
 • стандартизація військової освіти;
 • удосконалення змісту військової освіти;
 • інноваційні технології підготовки військових фахівців;
 • науково-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • психолого-педагогічне супроводження освітнього процесу;
 • виховна робота у вищих військових навчальних закладах;
 • якість освітнього процесу;
 • управління якістю підготовки військових фахівців;
 • інноваційна діяльність у військових навчальних закладах;
 • підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • підготовка студентів за програмою офіцерів запасу;
 • напрями покращення професійної орієнтації молоді, військово-патріотичної роботи, організації довузівської підготовки;
 • контроль, моніторинг, та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.
Військова освіта
Вимоги до оформлення статті
Шаблон статті

Адреса редакції:

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,

Центр воєнно-стратегічних досліджень,

вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корп. 14, Київ, 03186.

Контактний телефон редакційної колегії: (044) 271-09-76.

Голова редакційної колегії:

ОСЬОДЛО Василь Ілліч, д.психол.н., професор.

Заступник голови редакційної колегії, відповідальний секретар:

РАХМАНОВ Віталій Олегович, к.пед.н., доцент.

Електронні версії видання доступні за адресою: http://znp-vo.nuou.org.ua