Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Спеціалізована вчена рада К 26.709.04

Надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія, утворена відповідно до вимог наказу МОН України № 693 від 10.05.2017 - строком до 31.12.2019.

Склад ради

№ пп
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Шифр спеціальності в раді
1
ШЕВЧУК
Василь Петрович
(голова ради)
1933
головний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії
Доктор історичних наук
Професор
20.02.22
2
СИДОРОВ
Сергій Вікторович
(заступник голови ради)
1961
професор кафедри оперативного мистецтва
Доктор історичних наук
Професор
20.02.22
3
КОЗИНЕЦЬ
Іван Павлович
(вчений секретар)
1975
професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони
Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник
20.02.22
4
ВЄДЄНЄЄВ
Дмитро Валерійович
1967
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук
Доктор історичних наук
Професор
20.02.22
5
ВРОНСЬКА
Тамара Василівна
1955
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, викладач кафедри міжнародних відносин
Доктор історичних наук
Старший науковий співробітник
20.02.22
6
ГРИЦЮК
Валерій Миколайович
1963
провідний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії
Кандидат історичних наук
Доцент
20.02.22
7
ЛИСЕНКО
Олександр Євгенович
1955
Інститут історії України НАН України, завідувач відділом історії України періоду Другої світової війни
Доктор історичних наук
Професор
20.02.22
8
НАУМЕНКО
Андрій Олегович
1968
начальник науково-дослідної лабораторії кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник
20.02.22
9
ПЕЧЕНЮК
Ігор Степанович
1967
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях) кафедри оперативного мистецтва
Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник
20.02.22
10
ПИЛЯВЕЦЬ
Ростислав Іванович
1963
доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва
Кандидат історичних наук
Доцент
20.02.22
11
РЄЗНІК
Володимир Ігорович
1968
доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва
Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник
20.02.22
12
СЕГЕДА
Сергій Павлович
1961
начальник науково-дослідного центру воєнної історії
Доктор історичних наук
Доцент
20.02.22
13
ТОПАЛЬСЬКИЙ
Віктор Леонідович
1966
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, начальник науково-дослідного відділу
Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник
20.02.22
14
ФУРМАН
Ігор Іванович
1968
начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва
Доктор історичних наук
Доцент
20.02.22
15
ХОДАНОВИЧ
Олексій Леонідович
1961
Національна академія Служби безпеки України, професор кафедри теорії та історії держави і права
Кандидат історичних наук
Доцент
20.02.22
16
ЦЮРУПА
Михайло Володимирович
1949
професор кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки факультету підготовки офіцерів запасу
Доктор філософських наук
Професор
20.02.22
17
ЧАЙКОВСЬКИЙ
Анатолій Степанович
1950
Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник
Доктор історичних наук
Професор
20.02.22
18
ЧОРНИЙ
Віталій Сергійович
1961
начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Доктор філософських наук
Професор
20.02.22