Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Спеціалізована вчена рада К 26.709.05

Спеціалізована вчена рада К 26.709.05 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) Міністерства оборони України, утворена відповідно до вимог наказу МОН України № 820 від 11.07.2016 (термін повноважень – 3 роки).

Спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальністю: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (психологічні науки).

Склад ради

№ пп
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Шифр спеціальності в раді
1.
ОСЬОДЛО
Василь Ілліч
(голова ради)
1966
начальник Гуманітарного інституту
Доктор психологічних наук
Професор
19.00.09
2.
АЛЕЩЕНКО
Віктор Іванович
(заступник голови ради)
1954
професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Доктор психологічних наук
Професор
19.00.09
3.
ХМІЛЯР
Олег Федорович
(вчений секретар)
1973
начальник кафедри суспільних наук
Кандидат психологічних наук
Доцент
19.00.09
4.
АГАЄВ
Назім Асафович
1964
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, начальник центру
Кандидат психологічних наук
Старший науковий співробітник
19.00.09
5.
ВАСИЛЕНКО
Сергій Володимирович
1975
заступник начальника кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Кандидат психологічних наук
Доцент
19.00.09
6.
ВІТЧЕНКО
Андрій Олександрович
1973
професор кафедри суспільних наук
Доктор педагогічних наук
Професор
19.00.09
7.
КАПОСЛЬОЗ
Григорій Вікторович
1970
провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем військової освіти та науки) центру воєнно-стратегічних досліджень
Кандидат психологічних наук
Старший науковий співробітник
19.00.09
8.
КОРОЛЬЧУК
Микола Степанович
1946
провідний науковий співробітник НДЛ (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук
Доктор психологічних наук
Професор
19.00.09
9.
ЛОЖКІН
Георгій Володимирович
1935
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, професор кафедри психології і педагогіки
Доктор психологічних наук
Професор
19.00.09
10.
МАКСИМЕНКО
Ксенія Сергіївна
1984
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри
Доктор психологічних наук
Доцент
19.00.09
11.
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
Володимир Максимович
1967
провідний науковий співробітник НДЛ (соціально-гуманітарних проблем) кафедри суспільних наук
Кандидат психологічних наук
Доцент
19.00.09
12.
САФІН
Олександр Джамільович
1963
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри психології
Доктор психологічних наук
Професор
19.00.09
13.
СТАСЮК
Василь Васильович
1962
професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Доктор психологічних наук
Професор
19.00.09
14.
ХАЙРУЛІН
Олег Михайлович
1967
доцент кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Кандидат психологічних наук
19.00.09
15.
ЧОРНИЙ
Віталій Сергійович
1961
начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Доктор філософських наук
Професор
19.00.09