Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Спеціалізована вчена рада К 26.709.06

Спеціалізована вчена рада К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) Міністерства оборони України, утворена відповідно до вимог наказу МОН України № 1413 від 24.10.2017 (термін повноважень – 3 роки).

Спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Склад ради

№ пп
Прізвище, ім’я, по батькові
Рік народження
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Шифр спеціальності в раді
1
ЯГУПОВ
Василь Васильович
(голова ради)
1957
Професор кафедри суспільних наук
Доктор педагогічних наук
Професор
13.00.04
2
ВІТЧЕНКО
Андрій Олександрович
(заступник голови ради)
1973
Професор кафедри суспільних наук
Доктор педагогічних наук
Професор
13.00.04
3
КРАСНИЦЬКА
Ольга Володимирівна
(учений секретар ради)
1989
Старший викладач кафедри суспільних наук
Кандидат педагогічних наук
-
13.00.04
4
АЛЕЩЕНКО
Віктор Іванович
1954
Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Доктор психологічних наук
Професор
13.00.04
5
АРТЮШИН
Георгій Михайлович
1973
Національна академія Служби безпеки України, завідувач спеціальної кафедри № 12 навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України
Доктор педагогічних наук
Професор
13.00.04
6
ГАПОНЕНКО
Геннадій Миколайович
1971
Доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій
Кандидат педагогічних наук
-
13.00.04
7
ЗЕЛЬНИЦЬКИЙ
Андрій Миколайович
1946
Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем підготовки військових фахівців центру воєнно-стратегічних досліджень науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки
Кандидат педагогічних наук
Професор
13.00.04
8
КАЛЕНСЬКИЙ
Андрій Анатолійович
1959
Інститут професійно-технічної освіти, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання
Доктор педагогічних наук
Доцент
13.00.04
9
ЛАГОДИНСЬКИЙ
Олександр Сергійович
1978
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, начальник кафедри іноземних мов
Доктор педагогічних наук
Професор
13.00.04
10
МИКОЛАЙЧУК
Роман Антонович
1972
Начальник наукового центру дистанційного навчання
Доктор технічних наук
Доцент
13.00.04
11
МОСКАЛЕНКО
Алла Миколаївна
1967
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заступник декана факультету психології з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки
Кандидат педагогічних наук
Доцент
13.00.04
12
ПЕТРАЧКОВ
Олександр Валерійович
1977
Начальник навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій
Кандидат педагогічних наук
Доцент
13.00.04
13
ПРОХОРОВ
Олег Анатолійович
1966
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник начальника інституту з навчальної роботи
Кандидат педагогічних наук
Доцент
13.00.04
14
СВИСТУН
Валентина Іванівна
1964
Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту) навчально-наукового центру фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій
Доктор педагогічних наук
Професор
13.00.04
15
СТАСЮК
Василь Васильович
1962
Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
Доктор психологічних наук
Професор
13.00.04